หมายเลข ID หัวข้อ : 00145973 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 07/01/2021

ฉันจะดู คอนเทนท์ 4K (50/60p หรือ 100/120p) และ HDR จาก อุปกรณ์ HDMI ภายนอกที่เชื่อมต่อกับ Android TV™ ได้อย่างไร?

  คอนเทนท์ 4K (50p/60p หรือ 100/120p) :

  ข้อสำคัญ: ผลิตภัณฑ์ 4K (100p/120p) ที่ได้รับผลกระทบมีเพียง Z8H ซีรีส์

  ถ้าต้องการเล่น คอนเทนท์ใน 4K (50p/60p), ให้ใช้สาย High Speed HDMI เชื่อมต่อทีวีเข้ากับ อุปกรณ์ HDMI ที่รองรับ 4K
  ถ้าต้องการเล่น คอนเทนท์ใน 4K (100p/120p) ให้ใช้สาย Ultra High Speed HDMI ที่รองรับ 48Gbps เชื่อมต่อทีวีเข้ากับ อุปกรณ์ HDMI ที่รองรับ 4K

  ถ้าต้องการดู คอนเทนท์ 4K ด้วย ฟอร์แมท ยกระดับ (Enhanced Format) (18Gbps / 18Gbps หรือสูงกว่า) ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

  หมายเหตุ: 

  1. เตรียมสาย Premium High Speed HDMI ที่รองรับ 18Gbps ได้
   หมายเหตุ: สำหรับ 4K (100p/120p), ให้เตรียมสาย  Ultra High Speed HDMI ที่รองรับ 48Gbps
  2. เชื่อมต่อสาย HDMI เข้ากับขั้วต่อที่ใช้งานได้กับ HDMI บนตัวทีวี
   หมายเหตุ: การดูว่าขั้วต่อ HDMI ใช้ได้หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับรุ่นของทีวี สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ให้อ้างอิงกับหัวข้อ คำถามที่พบบ่อยของ ขั้วต่อ HDMI ใด รองรับ ฟอร์แมท ยกระดับแล้ว (18Gbps) ได้ 
  3. ตั้งให้ HDMI signal format เป็น Enhanced format:
   1. กดที่ปุ่ม Homeบนตัวรีโมทคอนโทรล
   2. เลือกที่  การตั้งค่า (Settings)
   3. เลือกที่ การรับชมทีวี (Watching TV)
    หมายเหตุ: ถ้าหาก การรับชมทีวี (Watching TV)  ไม่มีแสดงออกมา ให้ข้ามขั้นตอนนี้ไป
   4. เลือกที่ อินพุตภายนอก (External inputs)
   5. เลือกที่ ฟอร์แมทสัญญาณ HDMI (HDMI signal format) และตั้งค่าเป็น ฟอร์แมทที่ยกระดับแล้ว (Enhanced format)
    หมายเหตุ สำหรับ Z8H และ Z9G ซีรีส์: ถ้าท่านเลือกที่ HDMI IN 4, ให้ตั้งไปที่ ฟอร์แมทที่ยกระดับแล้ว (Enhanced format) (Dolby Vision) หรือ ฟอร์แมทที่ยกระดับแล้ว (Enhanced format) (8K)

  คอนเทนท์ HDR (High dynamic Range) :

  เพื่อทำการเล่นกลับคอนเทนท์ใน HDR, ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้

  1. เตรียมทีวีที่รองรับ HDR
   หมายเหตุ:
   • ถ้าต้องการดูว่าทีวีของท่านรองรับ HDR หรือไม่ ให้อ้างอิงกับ หัวข้อคำถามที่พบบ่อยของ Android TV ของฉันใช้ได้กับ HDR หรือไม่? . 
   • ทีวีรุ่น 2K ที่เป็น W80xG ซีรีส์ จะรองรับได้เฉพาะเกม HDR ที่เชื่อมต่อด้วย HDMI กับ PlayStation4 และ วีดีโอ HDR ของแอป Netflix และ YouTube™ ในตัวเท่านั้น
  2. เชื่อมต่ออุปกรณ์ HDMI ที่รองรับ HDR เข้ากับทีวี
   หมายเหตุ: เมื่อท่านเล่นกลับ 4K (60p) ด้วย HDR, บางขั้วต่อของ HDMI อาจจะไม่รองรับ 4K (60p) ถ้าต้องการดูว่า ขั้วต่อ HDMI ใช้ได้หรือไม่ ให้อ้างอิงกับ หัวข้อคำถามที่พบบ่อยของ Android TV ของฉันใช้ได้กับ HDR หรือไม่? .