หมายเลข ID หัวข้อ : 00138348 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 04/12/2020

การแสดงภาพจากหน้าจอ อุปกรณ์มือถือ หรือเครื่อง คอมพิวเตอร์ ไปแสดงที่ทีวีไม่สำเร็จ

  เนื่องจาก แต่ละขั้นตอนเหล่านี้ จะแทนวิธีการแก้ปัญหาที่เป็นไปได้กับปัญหานี้ ให้ตรวจเช็คดูปัญหาว่าแก้ไขได้หรือไม่ หลังการทำในแต่ละขั้นตอนเสร็จสิ้นแล้ว

   1. ต้องมั่นใจว่าอุปกรณ์ของท่านและทีวีได้เชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายในบ้านอันเดียวกัน

   2. ต้องมั่นใจว่าแอป Chromecast built-in หรือ Google Cast Receiver ไม่ได้ถูกปิดไว้ใน Android TV™
    1. กดที่ปุ่ม HOME บนตัวรีโมทคอนโทรล
    2. เลือกที่  Settings
    3. ขั้นตอนต่อไปจะขึ้นอยู่กับเมนูตัวเลือกในทีวีของท่าน:
     • เลือกที่ AppsSee all apps — Show system appsChromecast built-in หรือ Google Cast ReceiverEnable (Android™ 9)
     • เลือกที่  AppsChromecast built-in หรือ Google Cast Receiver — Enable (Android 8.0 หรือก่อนหน้า)
   3. ลบข้อมูลในแอปฟังก์ชัน Cast , Android System WebView และ Chromecast built-in
    1. กดที่ปุ่ม HOME บนตัวรีโมทคอนโทรล
    2. เลือกที่  Settings
    3. ขั้นตอนต่อไปจะขึ้นอยู่กับเมนูตัวเลือกในทีวีของท่าน:
     • เลือกที่  Apps See all apps — Show system apps — แอปที่ทำหน้าที่ Cast — Clear dataOK (Android 9)
     • เลือกที่ Apps— Cast function apps — Clear dataOK (Android 8.0 หรือก่อนหน้า)
     หมายเหตุ:
     • ทำแบบเดียวกันสำหรับ Android System WebViewและ Chromecast built-in
     • สำหรับแอป ฟังก์ชัน Cast ให้อ้างอิงกับ: https://www.google.com/chromecast/built-in/apps/
   4. ทำการรีเซ็ตทีวี
    สำหรับวิธีการรีเซ็ต ทีวี ให้อ้างอิงกับ : จะทำการรีสตาร์ท (รีเซ็ต) Android TV ได้อย่างไร

   5. รีสตาร์ท อุปกรณ์ใหม่
    หมายเหตุ: สำหรับ อุปกรณ์มือถือ ให้ทำการปิด อุปกรณ์มือถือนั้นชั่วคราว และรอประมาณหนึ่งนาที ก่อนที่จะเปิดขึ้นมาใหม่

   6. อัปเดต ทีวี ด้วยซอฟต์แวร์ล่าสุด
    สำหรับวิธีการอัปเดตให้อ้างอิงกับ : ฉันจะทำการอัปเดต เฟิร์มแวร์ / ซอฟต์แวร์ สำหรับ Android TV ของฉันได้อย่างไร?

   7. ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อทำการยกเลิกการติดตั้งการอัปเดตสำหรับ Android System WebView และ Chromecast built-in
    หลังการยกเลิกการติดตั้งตัวอัปเดตนี้ ให้ทำการรีเซ็ตทีวี และทำการอัปเดตแอปสองตัวนี้ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุด
    1. กดที่ปุ่ม HOME บนตัวรีโมทคอนโทรล
    2. เลือกที่  Settings
    3. ขั้นตอนต่อไปจะขึ้นอยู่กับเมนูตัวเลือกในทีวีของท่าน:
     • เลือกที่ Apps See all apps — Show system appsAndroid System WebViewUninstall updatesOK (Android 9)
     • เลือกที่ AppsAndroid System WebViewUninstall updatesOK (Android 8.0 หรือก่อนหน้า)
    4. ทำเช่นเดียวกันใหักับ Chromecast built-in
    5. หลังการยกเลิกการติดตั้งตัวอัปเดตนี้ ทำการรีเซ็ตทีวี
    6. ทำการอัปเดตแอปข้างต้นทั้งสองไปเป็นเวอร์ชันล่าสุดจาก Google Play store
   8. จาก แอปพลิเคชันของฉัน ในแอป Google Play Store  ให้ทำการอัปเดตแอปต่าง ๆ ทั้งหมดที่ติดตั้งในทีวีนั้นให้เป็นเวอร์ชันล่าสุด

   9. ต้องมั่นใจว่าอุปกรณ์ของท่านและทีวีมีการตั้งค่าเวลาไว้ถูกต้องดีแล้ว
    ถ้าต้องการตั้งวันที่และเวลาของทีวี ให้อ้างอิงกับต่อไปนี้ วิธีการปรับวันที่และเวลา

   10. สำหรับ อุปกรณ์มือถือเท่านั้น: ปิดแอป Chromecast-enabled (Google Cast-enabled) ในอุปกรณ์โมบายนั้นและทำการรีสตาร์ทขึ้นมาใหม่
    หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียดต่าง ๆในวิธีการปิดหรือรีสตาร์ทแอปต่าง ๆใหม่ ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานของอุปกรณ์โมบายของท่าน

   11. รีสตาร์ทเราท์เตอร์ไร้สาย (ถอดปลั๊กเราท์เตอร์ออก และรอประมาณหนึ่งนาทีก่อนที่จะเชื่อมต่อเพาเวอร์เข้าไปใหม่)