หมายเลข ID หัวข้อ : 00151260 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 22/10/2020

ข้อความแสดงความผิดพลาดและรหัสความผิดพลาดของ Netflix

  ดูที่ตารางสำหรับวิธีการแก้ปัญหากับรหัสความผิดพลาด และข้อความแสดงความผิดพลาดต่าง ๆ.

  ถ้าหากท่านพบกับความผิดพลาดที่ไม่มีแสดงในตารางนี้ หรือถ้าหากวิธีการแก้ปัญหาในลิงค์นี้ไม่ช่วยแก้ปัญหา ให้ดูที่คำถามที่พบบ่อยนี้.
  จะทำอะไรได้บ้างเมื่อมีข้อผิดพลาดแสดงขึ้นมาในระหว่างที่ใช้ Netflix

  ข้อสำคัญ: คำตอบนี้ออกแบบมาเพื่อช่วยเหลือกับความผิดพลาดที่แตกต่างกันต่าง ๆที่อาจจะเกิดขึ้นเมื่อใช้แอป Netflix. ข้อความแสดงความผิดพลาดหรือรหัสความผิดพลาดอาจจะแตกต่างกันไปตามชนิดของอุปกรณ์หรือ เวอร์ชันของ Netflix ที่ใช้อยู่.

  ข้อความแสดงความผิดพลาดวิธีแก้ปัญหา
  มี หมายเลขรหัสแสดงความผิดพลาดแสดงขึ้นมาเมื่อเริ่มใช้บริการ Netflix video.รหัสแสดงความผิดพลาด: 60,102, 200, 300, และ 600
  100 แสดงขึ้นมาเมื่อพยายามจะเริ่มใช้บริการวิดีโอของ Netflix.ข้อผิดพลาด: 100
  301 แสดงขึ้นมาเมื่อพยายามจะเข้าไปในช่อง Netflix.ข้อผิดพลาด: 301
  5008 แสดงขึ้นมาเมื่อพยายามจะใช้ช่องวิดีโอของ Netflix.ข้อผิดพลาด: 5008
  1106 แสดงขึ้นมาเมื่อพยายามจะดูวิดีโอทางอินเทอร์เน็ต.ข้อผิดพลาด: 1106
  รหัสแสดงความผิดพลาดแสดงขึ้นมาเมื่อเข้าไปหรืออัปเดตคอนเทนท์ทางอินเทอร์เน็ต.รหัสแสดงความผิดพลาดแสดงขึ้นมาเมื่อเข้าไปหรืออัปเดตคอนเทนท์ทางอินเทอร์เน็ต.
  ข้อความ Content error แสดงขึ้นมาเมื่อพยายามจะดู Netflix video.Content Error(ความผิดพลาดของคอนเทนท์)
  Cannot Connect to Netflix(ไม่สามารถเชื่อมต่อกับ Netflix ได้)Unable to Connect(ไม่สามารถเชื่อมต่อได้)
  อุปกรณ์นี้ไม่ได้เปิดใช้งานสำหรับการเล่นคอนเทน์ที่มีการป้องกันไว้. แสดงขึ้นมาเมื่อเล่นวิดีโอ.Protected Content(คอนเทนท์ที่มีการป้องกันไว้)
  เกินจำนวนของยูสเซอร์ แสดงขึ้นมาเมื่อพยายามจะดูภาพยนตร์.Exceeded number of users(เกินจำนวนของยูสเซอร์)
  สิทธิ์ในการดูคอนเทนท์นี้หมดอายุแล้ว.Right to view expired(สิทธิ์ในการดูหมดอายุ).
  Sorry, that title is not available to watch instantly(ขออภัย ภาพยนตร์เรื่องนี้ไม่มีให้ชมได้ในทันที). Please watch another title(กรุณาดูเรื่องอื่นก่อน).Title is not available(เรื่องนี้ไม่มีให้ดู)
  TVP-830 เมื่อพยายามจะเข้าไปในแอป Netflix.ข้อผิดพลาด: TVP-830
  Update needed แสดงขึ้นมาถึงแม้ว่าอุปกรณ์ิวิดีโอทางอินเทอร์เน็ตนั้นได้ทำการอัปเดตไปเรียบร้อยแล้ว.Update needed(ต้องมีการอัปเดต)
  aip-701 แสดงขึ้นมาเมื่อพยายามะเข้าไปใน Netflix.ข้อผิดพลาด: aip-701
  Feature not available or Service cannot be accessed at this time(ฟีเจอร์ไม่มีให้ใช้งาน หรือบริการไม่สามารถเข้าถึงได้ในตอนนี้).Service cannot be accessed(บริการไม่สามารถเข้าถึงได้)
  ข้อผิดพลาด: Feature Not Available แสดงในเครื่องเล่น Blu-ray Disc Player ของฉัน.Feature Not Available แสดงในเครื่องเล่น Blu-ray Disc Player ของฉัน.
  Network error แสดงขึ้นมาเมื่อพยายามจะเข้าไปใน Netflix.ปัญหาทางเครือข่่ายสำหรับทีวี
  ปัญหาทางเครือข่ายสำหรับเครื่องเล่น Blu-ray Disc และ เครื่องเล่น Network Media
  We're having trouble playing this title for you right now(ในขณะนี้เรามีปัญหาในการเข้าถึงภาพยนตร์เรื่องนี้ สำหรับท่าน). Please try again later or select a different title (กรุณาลองดูใหม่อีกครั้งในตอนหลังหรือเลือกเรื่องที่แตกต่างออกไป)Trouble playing this title right now(ในขณะนี้มีปัญหาในการเข้าถึงภาพยนตร์เรื่องนี้).
  aip-70 แสดงขึ้นมาเมื่อพยายามจะเล่นภาพยนตร์ Netflix ในอุปกรณ์ Google TVข้อผิดพลาด: aip-70
  ความผิดพลาดนี้เกิดขึ้นเมื่อพยายามจะดูภาพยนตร์ Netflix ในเบราว์เซอร์ Google Chrome ในอุปกรณ์ Google TV.เบราว์เซอร์ Google Chrome ในอุปกรณ์ Google TV
  We're having trouble playing this title for you right now(ในขณะนี้เรามีปัญหาในการเข้าถึงภาพยนตร์เรื่องนี้ สำหรับท่าน). Please try again later or select a different title (กรุณาลองดูใหม่อีกครั้งในตอนหลังหรือเลือกเรื่องที่แตกต่างออกไป) แสดงขึ้นมาข้อผิดพลาด: We're having trouble playing this title for you right now(ในขณะนี้เรามีปัญหาในการเข้าถึงภาพยนตร์เรื่องนี้ สำหรับท่าน). Please try again later or select a different title (กรุณาลองดูใหม่อีกครั้งในตอนหลังหรือเลือกเรื่องที่แตกต่างออกไป)
  We're having trouble playing this title for you right now(ในขณะนี้เรามีปัญหาในการเข้าถึงภาพยนตร์เรื่องนี้ สำหรับท่าน). Please try again later or select a different title (กรุณาลองดูใหม่อีกครั้งในตอนหลังหรือเลือกเรื่องที่แตกต่างออกไป)
  หมายเหตุ: หัวข้อนี้สำหรับ Google TV Blu-ray Disc Player (NSZ-GT1) และ Internet TV (NSX-GT ซีรีส์).
  ข้อผิดพลาด: We're having trouble playing this title for you right now(ในขณะนี้เรามีปัญหาในการเข้าถึงภาพยนตร์เรื่องนี้ สำหรับท่าน). Please try again later or select a different title (กรุณาลองดูใหม่อีกครั้งในตอนหลังหรือเลือกเรื่องที่แตกต่างออกไป)
  Process Timed Out แสดงขึ้นมาเมื่อพยายามจะเข้าคอนเทนท์วิดีโอทางอินเทอร์เน็ต.Process Timed Out(เกินเวลาในการโปรเซส)
  ข้อผิดพลาด: We're having trouble accessing these titles for you right now(ในขณะนี้เรามีปัญหาในการเข้าถึงภาพยนตร์ต่าง ๆ สำหรับท่าน). Please try again(กรุณาลองดูใหม่อีกครั้ง).ข้อผิดพลาด: We're having trouble accessing these titles for you right now(ในขณะนี้เรามีปัญหาในการเข้าถึงภาพยนตร์ต่าง ๆ สำหรับท่าน). Please try again(กรุณาลองดูใหม่อีกครั้ง).
  ข้อผิดพลาด: Sorry we could not reach the Netflix service(ขออภัย เราไม่สามารถเข้าบริการ Netflix ได้). Please try to restart the Netflix application(กรุณาลองทำการรีสตาร์ทแอปพลิเคชัน Netflix ใหม่.) (-115)ข้อผิดพลาด: Sorry we could not reach the Netflix service(ขออภัย เราไม่สามารถเข้าบริการ Netflix ได้). Please try to restart the Netflix application (-115) (กรุณาลองทำการรีสตาร์ทแอปพลิเคชัน Netflix ใหม่.)
  ข้อผิดพลาด: That title is not available to watch instantly(ภาพยนตร์เรื่องนี้ไม่มีให้ชมได้ในทันที). Please watch another title(กรุณาดูเรื่องอื่นก่อน). (aip-703)ข้อผิดพลาด: That title is not available to watch instantly(ภาพยนตร์เรื่องนี้ไม่มีให้ชมได้ในทันที). Please watch another title(กรุณาดูเรื่องอื่นก่อน). (aip-703)
  Error UI-502Error UI-502