หมายเลข ID หัวข้อ : 00250742 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 12/02/2023พิมพ์

คำถามที่พบบ่อยของซอฟต์แวร์ระบบ Android TV

  สำหรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการอัปเดตซอฟต์แวร์ และแอป กรุณาเลือกหัวข้อจากรายการด้านล่าง:

  ข้อสำคัญ: สำหรับข้อมูลเฉพาะรุ่นเกี่ยวกับขั้นตอนใด ๆ ในวิธีการแก้ปัญหานี้ กรุณาอ้างอิงกับคู่มือการใช้งานที่จัดมาให้ คู่มือจะมีโพสต์ไว้ในหน้าสนับสนุนสำหรับรุ่นเครื่องของท่าน


  แอป


  ตัวอัปเดตซอฟต์แวร์


  อัปเดต การแก้ปัญหา และข้อผิดพลาด


  การแก้ปัญหาหลังจากการอัปเดต