หมายเลข ID หัวข้อ : 00110981 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 08/05/2023พิมพ์

ฉันสามารถใช้ทีวีของฉันโดยไม่มีรีโมทที่จัดมาให้ได้หรือไม่?

    บางฟังก์ชันเช่น เปิดเครื่อง (Power On) ปิดเครื่อง (Power Off) ระดับเสียง (Volume) หรือ อินพุต (Input) อาจจะใช้งานปุ่มบนทีวีได้โดยตรง อย่างไรก็ตามปุ่ม หน้าหลัก (Home) และ ลูกศรจะมีบนรีโมทคอนโทรลที่ให้มาเท่านั้น สำหรับข้อมูลเฉพาะรุ่น กรุณาอ้างอิงกับ คู่มือทีวี ของท่าน

    ถ้าท่านต้องการจะซื้อรีโมท Sony ตัวใหม่ หรือต้องการจะเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานทีวี กรุณาติดต่อกับ ทีมงานสนับสนุน ของเรา