หมายเลข ID หัวข้อ : 00231333 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 09/02/2021

รีโมตคอนโทรลแบบอินฟราเรดไม่สามารถสั่งงานได้อย่างถูกต้องหรือไม่ตอบสนองเลย

  ทำตามวิธีการแก้ปัญหาเหล่านี้เมื่อรีโมตคอนโทรลไม่สามารถสั่งงานได้อย่างถูกต้องหรือไม่ตอบสนองเลย

  หมายเหตุ: เนื่องจากแต่ละขั้นตอนเหล่านี้จะแทนวิธีการแก้ปัญหาที่เป็นไปได้ ให้ตรวจเช็คดูการทำงานของรีโมตคอนโทรลหลังการทำแต่ละขั้นตอนเสร็จสิ้นลง

  รูปภาพของรีโมตคอนโทรลแบบอินฟราเรด 

  หมายเหตุ: 

  • ถ้าหากรีโมตคอนโทรลของท่านมีเครื่องหมาย (IR) แสดงว่าเป็นรีโมตคอนโทรลแบบอินฟราเรด อย่างไรก็ตาม ไม่ได้มี รีโมตคอนโทรลแบบอินฟราเรดที่จะมีเครื่องหมาย   (IR) อยู่ครบทุกตัว 
  • ถ้าหากปุ่มบนตัวรีโมตคอนโทรลไม่ทำงาน เป็นปุ่ม ไมโครโฟน (Microphone) ทำตามขั้นตอนในหัวข้อ การสั่งงานด้วยเสียงไม่ทำงานบนตัวรีโมตของฉัน
  1. ตรวจสอบตำแหน่งของตัวเซ็นเซอร์ของตัวรีโมตคอนโทรลแบบอินฟราเรด (IR) จากนั้นให้จดจำสิ่งต่อไปนี้
   • เมื่อใช้ตัวรีโมต ต้องมั่นใจว่าได้เล็งไปที่ตัวเซ็นเซอร์ของรีโมตบนอุปกรณ์นั้นตรงๆ    หมายเหตุ: ขึ้นอยู่กับรุ่นของทีวี ตัวเซ็นเซอร์ IR จะอยู่ที่ตำแหน่งด้านล่างซ้าย ตรงกลาง หรือด้านขวาของหน้าจอทีวีก็ได้ ถ้าหากมีเครื่องหมาย    (IR) แสดงว่ามีตัวเซ็นเซอร์ IR อยู่ในตำแหน่งใกล้กับเครื่องหมายนี้ สำหรับรายละเอียด ให้อ้างอิงกับคู่มือที่จัดมาให้พร้อมกับตัวเครื่อง

   • เคลื่อนย้ายสิ่งกีดขวางที่อาจจะอยู่ระหว่างเส้นทางของตัวรีโมตและอุปกรณ์นั้นออกไป
    • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวรับ / เซนเซอร์ รีโมตอินฟราเรด บนตัวผลิตภัณฑ์ ไม่ได้ถูกปิดคลุมหรือบัง (จากต้นไม้ในห้อง ของตกแต่งบ้าน ฯลฯ)
    • เมื่อใช้ตัวซาวด์บาร์ ต้องมั่นใจว่าไม่ได้ไปปิดกันตัวเซ็นเซอร์ IR ของทีวี
    • ตู้กระจก และหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ หรือหลอดไฟฮาโลเจน อาจจะป้องกันสัญญาณ IR ไม่ให้เดินทางไปถึงทีวีได้
    • หลอดไฟใช้พลังงานต่ำ ก็เป็นที่ทราบกันแล้วว่าจะรบกวนความถี่ของตัวรีโมตได้ ให้ลองเคลื่อนย้ายตัวเครื่องออกจากหลอดไฟหรือย้ายหลอดไฟออกให้ห่างจากตัวเครื่อง
   • ต้องมั่นใจว่าไฟที่สว่าง หรือแสงอาทิตย์ที่แรงกล้า ไม่มีการฉายมาถูกบนตัวเซ็นเซอร์ IR นี้ แสงไฟที่สว่างและแสงอาทิตย์ที่สว่างมาก บางครั้งสามารถจะรบกวนสัญญาณอินฟราเรดได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากแสงนั้นส่องกระทบตัวเซ็นเซอร์ IR ของทีวีโดยตรง
     
  2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านไม่ได้กดปุ่มบนตัว รีโมตคอนโทรลพร้อมกันสองปุ่มขึ้นไป ถ้าหากท่านกดปุ่มหลายปุ่มพร้อมกัน ตัว รีโมตคอนโทรลจะไม่มีการส่งสัญญาณ IR ออกมา
  3. ตรวจสอบว่าตัวรีโมตมีการส่งสัญญาณ IR ออกไปหรือไม่ โดยการดูส่วนส่งสัญญาณของตัวรีโมตคอนโทรลแบบอินฟราเรด ผ่านทางกล้องถ่ายภาพของโทรศัพท์มือถือหรือกล้องดิจิทัล ท่านสามารถตรวจเช็คดูว่าตัวรีโมตคอนโทรลนั้นทำงานได้เป็นปกติหรือไม่
  4. อัปเดตซอฟต์แวร์ของทีวีนั้นให้เป็นเวอร์ชันล่าสุด มีโอกาสที่อาการนั้นอาจจะดีขึ้นโดยการอัปเดตไปเป็นซอฟต์แวร์ตัวล่าสุด
   หมายเหตุ:
   • สั่งงานโดยใช้ปุ่มต่างๆ บนตัวเครื่องของทีวี หรือตัวรีโมตตัวอื่น
   • กระบวนการดาวน์โหลดและอัปเดต จะใช้เวลานาน

  ขั้นตอนการแก้ปัญหาข้างต้นควรจะสามารถช่วยแก้ปัญหานี้ได้ ถ้าหากท่านได้ทำขั้นตอนทั้งหมดเสร็จแล้ว และปัญหายังคงไม่ได้รับการแก้ไข อาจจะต้องขอรับการบริการตรวจซ่อม หรืออาจจะต้องเปลี่ยนตัวรีโมตตัวใหม่