หมายเลข ID หัวข้อ : 00229559 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 06/11/2020

การติดตั้งบนฝาผนัง - ขายึดติดผนังที่ใช้ด้วยกันได้ และการวัดระยะห่างของรูสำหรับ BRAVIA TV (รุ่นปี 2558-2562)

  เลือกปีของรุ่นเครื่องของท่าน และอ้างอิงกับผังการใช้ด้วยกันได้ที่เกี่ยวข้อง
  ท่านสามารถทำการตรวจเช็คปีของรุ่นเครื่องของท่านได้ด้วยชื่อซีรีส์ของรุ่นหรือชื่อรุ่นของเครื่องนั้น


  เครื่องรุ่นปี 2563 (ดูผังแสดงความเข้ากันได้)

  • A9S ซีรีส์: (KD-48A9S)
   A8H ซีรีส์: (KD-65A8H / KD-55A8H)
   Z8H ซีรีส์:  (KD-85Z8H / KD-75Z8H)
   X9507H ซีรีส์: (KD-65X9507H / KD-55X9507H)
   X9500H ซีรีส์: (KD-75X9500H / KD-65X9500H / KD-55X9500H / KD-49X9500H)
   X9077H ซีรีส์: (KD-65X9077H / KD-55X9077H)
   X9007H ซีรีส์: (KD-75X9007H / KD-65X9007H / KD-55X9007H)
   X9000H ซีรีส์ : (KD-85X9000H / KD-75X9000H / KD-65X9000H / KD-55X9000H / KM-85X9000H / KM-75X9000H / KM-65X9000H / KM-55X9000H)
   X8500H ซีรีส์: (KD-49X8500H / KD-43X8500H)
   X8077H ซีรีส์: (KD-75X8077H)
   X8050H ซีรีส์: (KD-75X8050H / KD-65X8050H / KD-55X8050H / KD-49X8050H / KD-43X8050H)
   X8007H ซีรีส์: (KD-85X8007H / KD-75X8007H / KD-65X8007H / KD-55X8007H / KD-49X8007H / KD-43X8007H)
   X8000H ซีรีส์: (KD-85X8000H / KD-75X8000H / KD-65X8000H / KD-55X8000H / KD-49X8000H / KD-43X8000H)
   X7577H ซีรีส์: (KD-65X7577H / KD-55X7577H)
   X7500H ซีรีส์: (KD-65X7500H / KD-55X7500H / KD-49X7500H / KD-43X7500H)
   X7400H ซีรีส์: (KD-65X7400H / KD-55X7400H / KD-49X7400H / KD-43X7400H)
   W6603 ซีรีส์: (KDL-43W6603)
   W6600 ซีรีส์: (KDL-43W6600)
   W6103 ซีรีส์: (KDL-32W6103)
   W6100 ซีรีส์: (KDL-32W6100)

  รุ่นปี 2562 (ดูที่ผังการใช้งานร่วมกันได้)

  • A9G ซีรีส์: (KD-77A9G / KD-65A9G / KD-55A9G)
   Z9G ซีรีส์: (KD-98Z9G / KD-85Z9G)
   A8G ซีรีส์ (KD-65A8G / KD-55A8G)
   X9507G ซีรีส์: (KD-85X9507G/ KD-75X9507G / KD-65X9507G / KD-55X9507G)
   X9500G ซีรีส์: (KD-85X9500G / KD-75X9500G / KD-65X9500G / KD-55X9500G)
   X9000G ซีรีส์: (KD-49X9000G)
   X8577G ซีรีส์: (KD-65X8577G / KD-55X8577G)
   X8507G ซีรีส์: (KD-75X8507G / KD-65X8507G / KD-55X8507G)
   X8500G ซีรีส์: (KD-85X8500G / KD-75X8500G / KD-65X8500G / KD-55X8500G)
   X8077G ซีรีส์: (KD-65X8077G / KD-55X8077G)
   X8000G ซีรีส์: (KD-75X8000G/ KD-65X8000G / KD-55X8000G/ KD-49X8000G / KD-43X8000G)
   X7077G ซีรีส์: (KD-49X7077G)
   X7007G ซีรีส์: (KD-65X7007G / KD-55X7007G / KD-49X7007G / KD-43X7007G)
   X7002G ซีรีส์: (KD-55X7002G / KD-49X7002G / KD-43X7002G)
   X7000G ซีรีส์: (KD-65X7000G/ KD-55X7000G / KD-49X7000G / KD-43X7000G)
   W800G ซีรีส์: (KDL-49W800G / KDL-43W800G)
   W672G ซีรีส์: (KLV-50W672G / KLV-43W672G / KLV-32W672G)
   W667G ซีรีส์: (KDL-50W667G / KDL-43W667G)
   W660G ซีรีส์: (KDL-50W660G / KDL-43W660G / KDL-32W660G)
   W622G ซีรีส์: (KLV-32W622G)
   W617G ซีรีส์: (KDL-32W617G)
   W610G ซีรีส์: (KDL-32W610G)
   R302G ซีรีส์: (KLV-32R302G)
   R252G ซีรีส์: (KLV-40R252G)
   R202G ซีรีส์: (KLV-32R202G)

  รุ่นปี 2561 (ดูที่ผังการใช้งานร่วมกันได้)

  • A9F ซีรีส์: (KD-65A9F / KD-55A9F)
   Z9F ซีรีส์: (KD-75Z9F / KD-65Z9F)
   A8F ซีรีส์: (KD-65A8F / KD-55A8F)
   X9000F ซีรีส์: (KD-85X9000F / KD-75X9000F / KD-65X9000F / KD-55X9000F / KD-49X9000F)
   X8577F ซีรีส์: (KD-55X8577F)
   X8500F ซีรีส์: (KD-85X8500F / KD-75X8500F / KD-65X8500F / KD-55X8500F / KD-49X8500F / KD-43X8500F)
   X8300F ซีรีส์: (KD-70X8300F / KD-60X8300F)
   X7800F ซีรีส์: (KD-75X7800F)
   X7500F ซีรีส์: (KD-65X7500F / KD-55X7500F / KD-49X7500F / KD-43X7500F)
   X7077F ซีรีส์: (KD-55X7077F / KD-49X7077F)
   X7007F ซีรีส์: (KD-65X7007F / KD-55X7007F / KD-49X7007F / KD-43X7007F)
   X7002F ซีรีส์: (KD-55X7002F / KD-49X7002F / KD-43X7002F)
   X7000F ซีรีส์: (KD-65X7000F / KD-55X7000F / KD-49X7000F / KD-43X7000F)
   W800F ซีรีส์: (KDL-49W800F / KDL-43W800F)
   W672F ซีรีส์: (KLV-32W672F)
   W667F ซีรีส์: (KDL-50W667F / KDL-43W667F)
   W662F ซีรีส์: (KLV-50W662F / KLV-43W662F)
   W660F ซีรีส์: (KDL-50W660F / KDL-43W660F / KDL-32W660F)
   W622F ซีรีส์: (KLV-32W622F)
   W617F ซีรีส์: (KDL-32W617F)
   W610F ซีรีส์: (KDL-32W610F)
   R422F ซีรีส์: (KLV-32R422F)
   R357F ซีรีส์: (KDL-40R357F)
   R352F ซีรีส์: (KLV-40R352F)
   R326F ซีรีส์: (KLV-32R326F)
   R324F ซีรีส์: (KLV-32R324F)
   R307F ซีรีส์: (KDL-32R307F)
   R302F ซีรีส์: (KLV-32R302F)
   R252F ซีรีส์: (KLV-40R252F)
   R202F ซีรีส์: (KLV-32R202F)

  เครื่องรุ่นปี 2560 (ดูที่ ผังการใช้งานร่วมกันได้)

  • A1 ซีรีส์: (KD-77A1 / KD-65A1 / KD-55A1)
   X9500E ซีรีส์: (KD-65X9500E / KD-55X9500E)
   X9400E / X9300E ซีรีส์: (KD-75X9400E / KD-65X9300E / KD-55X9300E)
   X9001E ซีรีส์: (FW-65X9001E / FW-55X9001E)
   X9000E ซีรีส์: (KD-75X9000E / KD-65X9000E / KD-55X9000E / KD-49X9000E)
   X8501E ซีรีส์: (FW-65X8501E / FW-55X8501E)
   X8500E ซีรีส์: (KD-75X8500E / KD-65X8500E / KD-55X8500E)
   X8200E ซีรีส์: (KD-55X8200E / KD-49X8200E / KD-43X8200E)
   X8001E ซีรีส์: (FW-55X8001E / FW-49X8001E)
   X8000E ซีรีส์: (KD-55X8000E / KD-49X8000E / KD-43X8000E)
   X7500E ซีรีส์: (KD-49X7500E / KD-43X7500E)
   X7007E ซีรีส์: (KD-65X7007E / KD-55X7007E / KD-49X7007E / KD-43X7007E)
   X7002E ซีรีส์: (KD-65X7002E / KD-55X7002E / KD-49X7002E / KD-43X7002E)
   X7000E ซีรีส์: (KD-65X7000E / KD-55X7000E / KD-49X7000E / KD-43X7000E)
   X6700E ซีรีส์: (KD-70X6700E / KD-60X6700E)
   W772E ซีรีส์: (KLV-49W772E / KLV-43W772E)
   W757E ซีรีส์: (KDL-49W757E / KDL-43W757E)
   W750E ซีรีส์: (KDL-49W750E / KDL-43W750E)
   W672E ซีรีส์: (KLV-49W672E / KLV-40W672E / KLV-32W672E)
   W667E ซีรีส์: (KDL-49W667E / KDL-40W667E)
   W660E ซีรีส์: (KDL-49W660E / KDL-40W660E / KDL-32W660E)
   W622E ซีรีส์: (KLV-32W622E)
   W617E ซีรีส์: (KDL-32W617E)
   W610E ซีรีส์: (KDL-32W610E)
   R422E ซีรีส์: (KLV-32R422E)
   R352E ซีรีส์: (KLV-40R352E)
   R350E ซีรีส์: (KDL-40R350E)
   R326E ซีรีส์: (KLV-32R326E)
   R324E ซีรีส์: (KDL-32R324E)
   R302E ซีรีส์: (KLV-32R302E)
   R300E ซีรีส์: (KDL-32R300E)


  รุ่นปี 2559 (ดูที่ผังการใช้งานร่วมกันได้)

  • Z9D ซีรีส์: (KD-100Z9D / KD-75Z9D / KD-65Z9D)
   X9400D / X9300D ซีรีส์: (KD-75X9400D / KD-65X9300D / KD-55X9300D)
   X9350D ซีรีส์: (KD-65X9350D / KD-55X9350D)
   X8501D ซีรีส์: (FW-65X8501D / FW-55X8501D)
   X8500D ซีรีส์: (KD-85X8500D / KD-75X8500D / KD-65X8500D / KD-55X8500D)
   X8300D ซีรีส์: (KD-49X8300D / KD-43X8300D)
   X8000D ซีรีส์: (KD-49X8000D / KD-43X8000D)
   X7500D ซีรีส์: (KD-65X7500D)
   X7001D ซีรีส์: (FW-55X7001D / FW-49X7001D)
   X7000D ซีรีส์: (KD-49X7000D / KD-55X7000D)
   S8500D ซีรีส์: (KD-55S8500D / KD-65S8500D)
   S8000D ซีรีส์: (KD-50S8000D)
   W950D ซีรีส์: (KDL-50W950D / KDL-43W950D)
   W800D ซีรีส์: (KDL-55W800D / KDL-50W800D / KDL-43W800D)
   W757D ซีรีส์: (KDL-49W757D / KDL-43W757D)
   W752D ซีรีส์: (KLV-49W752D / KLV-43W752D)
   W750D ซีรีส์: (KDL-49W750D / KDL-43W750D)
   W657D ซีรีส์: (KDL-48W657D / KDL-40W657D)
   W652D ซีรีส์: (KLV-48W652D / KLV-40W652D)
   W650D ซีรีส์: (KDL-55W650D / KDL-48W650D / KDL-40W650D)
   W607D ซีรีส์: (KDL-32W607D)
   W602D ซีรีส์: (KLV-32W602D)
   W600D ซีรีส์ (KDL-32W600D)
   W562D ซีรีส์: (KLV-48W562D / KLV-40W562D / KLV-32W562D)
   W512D ซีรีส์: (KLV-32W512D)
   R412D ซีรีส์: (KLV-32R412D)
   R352D ซีรีส์: (KLV-40R352D)
   R350D ซีรีส์: (KDL-40R350D)
   R302D ซีรีส์: (KLV-32R302D)
   R300D ซีรีส์: (KDL-32R300D)
   P413D ซีรีส์: (KLV-24P413D)

  รุ่นปี 2558 (ดูที่ผังการใช้งานร่วมกันได้)

  • X9400C / X9300C ซีรีส์: (KD-75X9400C / KD-65X9300C / KD-55X9300C)
   X9100C / X9000C ซีรีส์: (KD-75X9100C / KD-65X9000C / KD-55X9000C)
   X8500C ซีรีส์: (KD-75X8500C / KD-65X8500C / KD-55X8500C / KD-49X8500C / KD-43X8500C)
   X8300C ซีรีส์: (KD-49X8300C / KD-43X8300C)
   X8000C ซีรีส์: (KD-55X8000C / KD-49X8000C)
   S8500C ซีรีส์: (KD-65S8500C / KD-55S8500C)
   W950 ซีรีส์: (KDL-50W950C / KDL-43W950C)
   W850C ซีรีส์: (KDL-75W850C / KDL-65W850C)
   W800C ซีรีส์: (KDL-55W800C / KDL-50W800C / KDL-43W800C)
   R562C ซีรีส์: (KLV-48R562C / KLV-40R562C / KLV-32R562C)
   R560C ซีรีส์: (KDL-48R560C / KDL-40R560C)
   R558C ซีรีส์: (KDL-48R558C / KDL-40R558C)
   R552C ซีรีส์: (KLV-48R552C / KLV-40R552C)
   R550C ซีรีส์: (KDL-48R550C / KDL-40R550C)
   R512C ซีรีส์: (KLV-32R512C)
   R502C ซีรีส์: (KLV-32R502C)
   R500C ซีรีส์: (KDL-32R500C)
   R412C ซีรีส์: (KLV-32R412C)
   R410C ซีรีส์: (KDL-32R410C)
   R408C ซีรีส์: (KDL-32R408C)
   R356D ซีรีส์: (KLV-40R356D)
   R354D ซีรีส์: (KDL-40R354D)
   R352C ซีรีส์: (KLV-40R352C)
   R350C ซีรีส์: (KDL-40R350C)
   R326D ซีรีส์: (KLV-32R326D)
   R324D ซีรีส์: (KDL-32R324D)
   R306C ซีรีส์: (KLV-32R306C)
   R304C ซีรีส์: (KDL-32R304C)
   R302C ซีรีส์: (KLV-32R302C)
   R300C ซีรีส์: (KDL-32R300C)
   P422C ซีรีส์: (KLV-24P422C / KLV-22P422C)
   P412C ซีรีส์: (KLV-24P412C)
   P402C ซีรีส์: (KLV-22P402C)