หมายเลข ID หัวข้อ : 00225286 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 19/03/2020

ฉันไม่สามารถสั่งงาน BRAVIA TV รุ่นเก่าของฉันกับรีโมทคอนโทรลที่มากับ Android TV™ ที่ซื้อมาใหม่

    ตัวรีโมทคอนโทรลที่จัดมาให้กับ Android TV™ รุ่นที่ออกในปี 2019 จะใช้ Bluetooth ในการสื่อสารกับทีวี เนื่องจากรีโมทคอนโทรลรุ่นใหม่นี้ ใช้วิธีการสื่อสารที่แตกต่างออกไป จึงไม่สามารถสื่อสารกับทีวีที่ออกมาก่อนปี 2019 ได้ 

    เราแนะนำให้ใช้ตัวรีโมทคอนโทรลที่จัดมาให้พร้อมกับทีวีของท่าน ถ้าหากท่านไม่แน่ใจว่าจะใช้รีโมทตัวใด ให้ตรวจเช็คกับคู่มือของเครื่อง