หมายเลข ID หัวข้อ : 00206184 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 10/12/2019

การขยายขนาดข้อความ (Text Magnification)

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง หรือ ระบบปฏิบัติการที่ระบุเท่านั้น:

  • ผลิตภัณฑ์: ตรวจสอบที่ส่วนของ ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้ 
  • ระบบปฏิบัติการ: Android™ 9, Android 8.0, Android 7.0
   สำหรับวิธีการตรวจเช็คเวอร์ชันของ OS ให้อ้างอิงกับ: Android OS เวอร์ชันอะไรบ้างที่ ใช้ใน Android TV™?

    

  ฟังก์ชันการขยายขนาดข้อความ (Text Magnification) มีประโยชน์สำหรับผู้ที่มีความลำบากในการอ่านหน้าจอทีวี เนื่องจากตัวหนังสือมีขนาดเล็กเกินไปที่จะอ่านได้

  หมายเหตุ: ฟังก์ชันที่คล้ายกันจะมีให้ใน อินเทอร์เน็ต เบราว์เซอร์ (Internet Browser)

  • ซูม - ขยาย (Zoom - Magnifies) จะไม่ขยายเฉพาะข้อความแต่จะขยายส่วนประกอบทั้งหมดในหน้าจอนั้นด้วย
  • ขนาดข้อความ (Text Size)- เลือกขนาดของข้อความที่ ปกติ (Normal) หรือ ใหญ่ (Large)

  การเปิดใช้งานการขยายขนาดข้อความ (Text Magnification)

  1. กดที่ปุ่ม โฮม (Home) บนตัวรีโมทคอนโทรลของทีวีของท่าน
  2. เลือกที่ การตั้งค่า (Settings) และกดที่ปุ่ม Enter
   หมายเหตุ: สำหรับ Android 9 และ Android 8.0, ไอคอนของ การตั้งค่า (Settings) จะอยู่ที่มุมขวาบนของเมนู โฮม (Home)  สำหรับAndroid 7.0 ไอคอนของ การตั้งค่า (Settings) จะอยู่ที่มุมล่างซ้ายของเมนู โฮม (Home)
  3. สำหรับ Android 9 เท่านั้น: กดที่ปุ่ม ลูกศรชี้ลง เพื่อเลือกที่ เพิ่มอุปกรณ์ (Add device) และกดที่ปุ่ม Enter
  4. กดที่ปุ่ม ลูกศรชี้ลง เพื่อเลือกที่ อำนวยความสะดวกในการเข้าถึง (Accessibility) และกดที่ปุ่ม Enter
  5. กดที่ปุ่ม ลูกศรชี้ลง เพื่อเลือกที่ ขยายขนาดตัวอักษร (Text magnification) และกดที่ปุ่ม Enter
  6. เลือกที่ เปิดการทำงาน (Enable) จากนั้นกดที่ปุ่ม Enter
  7. เลือกที่ ตกลง (OK) จากนั้นกดที่ปุ่ม Enter
  8. กดที่ปุ่ม โฮม (Home) เพื่อออกไป

   

  การเปลี่ยนสีของตัวหนังสือข้อความ

  1. กดที่ปุ่ม โฮม (Home) บนตัวรีโมทคอนโทรลของทีวีของท่าน
  2. เลือกที่ การตั้งค่า (Settings) และกดที่ปุ่ม Enter
   หมายเหตุ: สำหรับ  Android 9 และ Android 8.0 ไอคอนของ  การตั้งค่า (Settings) จะอยู่ที่มุมขวาบนของเมนู โฮม (Home)  สำหรับAndroid 7.0 ไอคอนของ การตั้งค่า (Settings) จะอยู่ที่มุมล่างซ้ายของเมนู โฮม (Home)
  3. สำหรับ Android 9 เท่านั้น: กดที่ปุ่ม ลูกศรชี้ลง เพื่อเลือกที่ เพิ่มอุปกรณ์ (Add device) และกดที่ปุ่ม Enter
  4. กดที่ปุ่ม ลูกศรชี้ลง เพื่อเลือกที่ อำนวยความสะดวกในการเข้าถึง (Accessibility) และกดที่ปุ่ม Enter
  5. กดที่ปุ่ม ลูกศรชี้ลง เพื่อเลือกที่ ขยายขนาดตัวอักษร (Text magnification) และกดที่ปุ่ม Enter
  6. กดที่ปุ่ม ลูกศรชี้ลง เพื่อเลือกที่ กำหนดค่า (Configuration) และกดที่ปุ่ม Enter
  7. เลือกที่ สี (Color) จากนั้นกดที่ปุ่ม Enter
  8. กดที่ปุ่ม ลูกศรชี้ลง เพื่อเลือกส่วนประกอบสีของข้อความและสีแบคกราวด์ที่ต้องการจาก สีขาวในสีดำ (White on black) สีดำในสีขาว (Black on white) และ สีเหลืองในสีดำ (Yellow on black) และจากนั้นกดที่ปุ่ม Enter
  9. กดที่ปุ่ม โฮม (Home) เพื่อออกไป

   

  การเปลี่ยนช่วงระยะเวลาของการแสดงข้อความ

  1. กดที่ปุ่ม โฮม (Home) บนตัวรีโมทคอนโทรลของทีวีของท่าน
  2. เลือกที่ การตั้งค่า (Settings) และกดที่ปุ่ม Enter
   หมายเหตุ: สำหรับ  Android 9 และ Android 8.0 ไอคอนของ  การตั้งค่า (Settings) จะอยู่ที่มุมขวาบนของเมนู โฮม (Home)  สำหรับAndroid 7.0 ไอคอนของ การตั้งค่า (Settings) จะอยู่ที่มุมล่างซ้ายของเมนู โฮม (Home)
  3. สำหรับ Android 9 เท่านั้น: กดที่ปุ่ม ลูกศรชี้ลง เพื่อเลือกที่ เพิ่มอุปกรณ์ (Add device) และกดที่ปุ่ม Enter
  4. กดที่ปุ่ม ลูกศรชี้ลง เพื่อเลือกที่ อำนวยความสะดวกในการเข้าถึง (Accessibility) และกดที่ปุ่ม Enter
  5. กดที่ปุ่ม ลูกศรชี้ลง เพื่อเลือกที่ ขยายขนาดตัวอักษร (Text magnification) และกดที่ปุ่ม Enter
  6. กดที่ปุ่ม ลูกศรชี้ลง เพื่อเลือกที่ กำหนดค่า (Configuration) และกดที่ปุ่ม Enter
  7. กดที่ปุ่ม ลูกศรชี้ลง เพื่อเลือกที่ ช่วงระยะเวลา (Duration) และกดที่ปุ่ม Enter
  8. กดที่ปุ่ม ลูกศรชี้ขึ้น หรือ ลูกศรชี้ลง เพื่อเลือกระยะเวลาที่ท่านต้องการจาก สั้นมาก (Very short) ไปเป็น ยาวมาก (Very long) และจากนั้นกดที่ปุ่ม Enter
  9. กดที่ปุ่ม โฮม (Home) เพื่อออกไป