หมายเลข ID หัวข้อ : 00197973 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 26/11/2019

แอป YouTube ไม่เปิดขึ้นมา หยุดค้าง หรือมีข้อความแสดงความผิดพลาดแสดงขึ้นมา

ข้อผิดพลาด: YouTube หยุดแสดงบนหน้าจอทีวีในทันที / เมื่อเปิด YouTube ไม่มีการเริ่มแสดงจากหน้าจอแรก / ข้อผิดพลาด: Error 400 แสดงขึ้นมาเมื่อเปิดแอป YouTube จาก All Apps / ไม่สามารถดู YouTube โดยใช้ Internet Browser ได้

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฏิบัติการที่ระบุเท่านั้น ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้ ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้

  ปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว เกิดความล้มเหลวในการเชื่อมต่อชั่วคราว ถ้าปัญหานี้เกิดขึ้น ให้ลองทำดังนี้
  ชนิดของทีวีของท่านจะเป็นตัวกำหนดขั้นตอนที่ต้องทำเพื่อแก้ปัญหา


  Sony Android TV

  ถ้าปัญหายังคงมีอยู่ อาจจะแก้ได้โดยการรีเซ็ตแอป  YouTube  โดยใช้ขั้นตอนต่อไปนี้

  1. กดที่ปุ่มHOMEบนตัวรีโมทคอนโทรล
  2. เลือกที่   Settings
  3. เลือกที่Apps
  4. เลือกที่  YouTube
  5. เลือกที่Clear data
  6. เลือกที่  OK
  7. เลือกที่Clear cache
  8. เลือกที่  OK
  9. เลือกที่  Force stop
  10. เปิดแอป  YouTube ขึ้นมาจากหน้าจอ Home
  11. ถ้าหากขั้นตอนข้างต้นไม่ช่วยแก้ปัญหา ให้ทำการรีเซ็ตเพาเวอร์
   จะทำการรีสตาร์ท (รีเซ็ต) Android TV ได้อย่างไร?

  หมายเหตุ: เมื่อมีปัญหานี้เกิดขึ้น อาจจะมีการเกิดขึ้นได้ต่อเนื่อง ถึงแม้จะแก้ปัญหาการเชื่อมต่อล้มเหลวชั่วคราวได้แล้วก็ตาม ขั้นตอนข้างต้นเป็นวิธีการแก้ปัญหาในกรณีดังกล่าว

   

  เครื่องที่ไม่ใช่ Sony Android TV (ออกในปี 2556 และ 2557)

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้กับผลิตภัณฑ์ที่ระบุเท่านั้น ตรวจเช็คดู ผลิตภัณฑ์ที่และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้ ก่อนที่จะเริ่มทำตามขั้นตอนเหล่านี้

  ถ้าหากปัญหายังคงมีอยู่อีก อาจจะทำการแก้ไขได้โดยการรีเซ็ต แอป  Internet Browser โดยใช้ขั้นตอนต่อไปนี้

  1. กดที่ปุ่มHOMEบนตัวรีโมทคอนโทรล
  2. เลือกที่  Application
  3. เลือกที่ Internet Browser

    
  4. กดที่ OPTIONS บนตัว รีโมทคอนโทรล

    
  5. เลือกที่ Browser Settings

    
  6. เลือกที่ Delete all Cookies

    
  7. เลือกที่  Yes

    

  หมายเหตุ: เมื่อมีปัญหานี้เกิดขึ้น อาจจะมีการเกิดขึ้นได้ต่อเนื่อง ถึงแม้จะแก้ปัญหาการเชื่อมต่อล้มเหลวชั่วคราวได้แล้วก็ตาม ขั้นตอนข้างต้นเป็นวิธีการแก้ปัญหาในกรณีดังกล่าว

   

  เครื่องที่ไม่ใช่ Sony Android TV (ออกในปี 2558 หรือที่ใหม่กว่า)

  ซีรีส์ของ ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในข่าย: R3xxC, R4xxC, R5xxC, W7xxD, W6xxD, W7xxE, W6xxE, X70xxE, X67xxE, W6xxF, W7xxF, X70xxF ซีรีส์

  • การปรับค่าเริ่มต้นข้อมูลส่วนบุคคลของทีวี :
  1. เลือกที่ [HOME] > [Settings] > [Customer Support]

  2. เลือกที่ [Initialize Personal Information]

  3. เลือกที่ OK

   

  หมายเหตุ: เมื่อมีปัญหานี้เกิดขึ้น อาจจะมีการเกิดขึ้นได้ต่อเนื่อง ถึงแม้จะแก้ปัญหาการเชื่อมต่อล้มเหลวชั่วคราวได้แล้วก็ตาม ขั้นตอนข้างต้นเป็นวิธีการแก้ปัญหาในกรณีดังกล่าว