หมายเลข ID หัวข้อ : 00203643 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 04/12/2020

วิธีการทำความสะอาด OLED หรือ LCD TV

  บทนำ 


  ต้องมั่นใจว่าได้ปฏิบัติตามดังต่อไปนี้. การปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องอาจจะทำความเสียหายให้กับทีวีได้

  • ก่อนจะทำความสะอาด ต้องมั่นใจว่าได้ถอดปลั๊กไฟออกจากเต้ารับไฟแล้ว
  • เนื่องจากมีการใช้กระบวนการพิเศษในหน้าจอผลึกเหลวนี้ ให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับหน้าจอให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้
  • ห้ามใช้น้ำยาซักล้างกับทีวีโดยตรง การพ่นน้ำยาซักล้างเข้าไปอาจจะมีการหยดลงไปที่ส่วนล่างของหน้าจอและทีวีอาจจะทำงานผิดปกติได้
   ห้ามพ่นน้ำยา
  • ห้ามสาดของเหลวที่ระเหยได้ง่าย เช่นยาฆ่าแมลงเข้าไปในทีวี หรือใช้สารละลายเช่นเบนซิน ทินเนอร์ ฯลฯ ทีวีอาจจะมีการชำรุด หรือสีอาจจะมีการหลุดลอกได้
  • ถ้าหากท่านปล่อยให้ทีวีสัมผัสกับวัสดุยางหรือไวนิลเป็นระยะเวลานานๆ ทีวีอาจจะชำรุดหรือสีอาจจะหลุดลอกได้
  • เมื่อใช้ผ้าเคมีหรือผ้าทำความสะอาด ให้สอบถามกับบริษัทที่จำหน่ายว่าท่านสามารถใช้ทำความสะอาดทีวีได้หรือไม่
  • ห้ามใช้ฟิลเตอร์ป้องกันหน้าจอที่มีจำหน่ายทั่วไป

   

  วิธีทำความสะอาด


  • ทำการเช็ดหน้าจอ หรือสิ่งสกปรกออกอย่างแผ่วเบาที่อยู่ภายนอก (ฝุ่น น้ำมันจากผิวหนังของมือ ฯลฯ) ด้วยผ้าแห้ง อ่อนนุ่ม เช่นผ้าทำความสะอาดแว่นตา
  • ถ้าหากมีน้ำหมึกจากปากกามาร์กเกอร์บนหน้าจอ ให้ชุบสารละลายสังเคราะห์ที่เจือจางด้วยน้ำและบิดให้แน่น จากนั้นเช็ดให้น้ำหมึกออกไป ตอนท้าย ให้เช็ดออกอย่างแผ่วเบาด้วยผ้าแห้ง (หน้าจอจะเสียหายได้เมื่อมีการถูอย่างรุนแรง)
  • เมื่อใช้สารละลายสังเคราะห์ ให้เจือจางให้มีนัอยกว่า 1%
  • ห้ามใช้สารละลายที่มีสารขัด เช่น Cleanser
  • ลำดับของผลึกเหลวอาจจะเสียโครงสร้างได้ จากแรงกดเมื่อทำการเช็ดหน้าจอ LCD และอาจจะดูเหมือนเป็นรอยสกปรก ปิดและเปิดเพาเวอร์ใหม่เพื่อคืนสภาพสภาวะนี้
   บีบให้แน่น
  • เช็ดผิวที่พิมพ์ไว้เช่น CH +, CH - หรือ HDMI2 ของทีวีอย่างระมัดระวังด้วยผ้าที่แห้งและอ่อนนุ่ม
  • พื้นผิวที่พิมพ์ไว้อาจจะเสียหายได้ถ้าหากถูกขูดด้วยเล็บของท่าน
  • เนื่องจากระยะห่างระหว่างเครื่องรับโทรทัศน์และแท่นวาง (แท่นวางบนโต๊ะ) มีน้อยมาก อาจจะหนีบมือของท่านได้ แนะนำให้ใช้มัดผ้าที่มีแท่งอยู่แทน
   การใช้ไม้มัดผ้า
  • ฝุ่นอาจจะติดอยู่ที่ช่องระบายอากาศของทีวี การติดแน่นที่เหนียวเหนอะอาจจะเป็นสาเหตุของความบกพร่องได้ แนะนำให้ใช้เครื่องดูดฝุ่นทำความสะอาดเดือนละหนึ่งครั้ง
   ให้ดูดผงฝุ่นออกโดยใช้เครื่องดูดฝุ่นทำความสะอาด
  • แช่ผ้าไว้ในน้ำยาทำความสะอาดที่เป็นกลางที่เจือจางด้วยน้ำ บิดให้แห้ง เช็ดสิ่งสกปรกบนตัวรีโมทคอนโทรล และจากนั้น เช็ดตัวรีโมทคอนโทรลเบาๆ ด้วยผ้าแห้ง
   หมายเหตุ: ถ้าหากมีของเหลวรั่วไหลจากแบตเตอรี่ ให้เช็ดของเหลวในช่องใส่แบตเตอรี่ของตัวรีโมทคอนโทรลนั้นก่อนที่จะใส่แบตเตอรี่ใหม่เข้าไป.