หมายเลข ID หัวข้อ : 00151202 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 24/07/2018

ข้อผิดพลาด: Sorry we could not reach the Netflix service(ขออภัย เราไม่สามารถเข้าบริการ Netflix ได้). Please try to restart the Netflix application(กรุณาลองทำการรีสตาร์ทแอปพลิเคชัน Netflix ใหม่.) รหัสแสดงความผิดพลาด: -115)

    ข้อความแสดงความผิดพลาดนี้อาจจะแสดงขึ้นมาเมื่อท่านเลือกยูสเซอร์โปรไฟล์ ในแอปพลิเคชัน Netflix.

    ถ้าหากข้อความนี้ปรากฎขึ้นมา ให้เลือกที่ OK และลองเปิดแอปพลิเคชันNetflix ใหม่อีกครั้ง:

    • ปิดเพาเวอร์จ่ายไฟของทีวี และถอดปลั๊กออก. เชื่อมต่อปลั๊กเข้าไปใหม่ใน 2 นาที และเปิดเพาเวอร์จ่ายไฟใหม่อีกครั้ง.
    • เปิดแอปพลิเคชัน  Netflix ขึ้นมาอีกครั้ง.