หมายเลข ID หัวข้อ : 00151259 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 08/11/2019

จะทำอะไรได้บ้างเมื่อมีข้อผิดพลาดแสดงขึ้นมาในระหว่างที่ใช้ Netflix

  ถ้าหากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นในระหว่างที่ใช้แอป Netflix บนอุปกรณ์อินเทอร์เน็ตวิดีโอ ให้ลองวิธีการใดๆ ต่อไปนี้:

  • เปิดแอป Netflix ขึ้นมาใหม่
  • เคลียร์ข้อมูลของ แอปพลิเคชัน
   • ตัวอย่างของลำดับการตั้งค่า (สำหรับ Android TV):
    Home – Settings – Apps – System app – NETFLIX – Clear data – OK
  • ดำเนินการอัปเดตซอฟต์แวร์
  • ยกเลิกการติดตั้งแอป Netflix จากนั้นให้ทำการติดตั้งเข้าไปใหม่่
  • ถอดปลั๊กสายไฟออก จากนั้นให้เสียบปลั๊กกลับเข้าไปใหม่
  • ดำเนินการ Factory Reset

  ถ้าแอป Netflix ยังคงแสดงข้อความหรือรหัสแสดงความผิดพลาด ให้อ้างอิงกับข้อความแสดงความผิดพลาด และรหัสแสดงความผิดพลาดของ Netflix