หมายเลข ID หัวข้อ : 00120290 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 07/12/2020

คำถามที่พบบ่อยในการทำงานของการจำแนกเสียงของ Android TV.

  Android TV รุ่นปี 2558 จะรองรับการทำงานในการจำแนกเสียงได้อยู่แล้ว. ฟีเจอร์นี้ เรียกว่า Voice Search (การค้นหาเสียง), ที่จะอนุญาตให้ผู้ใช้ป้อนคำสั่งเข้าไปในทีวีนั้นได้โดยน้ำเสียงของตนเอง.

  ด้วยจุดประสงค์ที่จะทำการปรับปรุงความแม่นยำของซอฟต์แวร์จำแนกรูปแบบ และ คุณภาพโดยรวมของการบริการ Google stores ข้อมูลเสียงของผู้ใช้บนเซิร์ฟเวอร์. การเปล่งเสียง เช่น คำถามและคำสั่งจะถูกส่งไปที่ Google ถ้าหากผู้ใช้ระบุว่า พวกเขาต้องการที่จะใช้ฟังก์ชั่น Voice Search นี้.

  ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บบันทึกไว้ในเซิร์ฟเวอร์ของ Google จะไม่มีการแชร์ให้กับบุคคลที่สามโดยไม่ได้รับการยินยอมอย่างเปิดเผยจากผู้ใช้. ท่านสามารถหารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้จากหน้านโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google.

  ประเด็นหลัก ๆ อย่างย่อสำหรับการค้นหาด้วยเสียง.

  Q: Voice Search คืออะไร?
  A: ฟังก์ชั่น Voice Search จะอนุญาตให้ผู้ใช้ทำการป้อนคำถามหรือคำสั่งของพวกเขาเข้าไปในทีวีของพวกเขาโดยการใช้เสียงของตนเอง.

  Q: Voice Search ทำงานอย่างไร?
  A: ซอฟต์แวร์จำแนกรูปแบบของ Google จะทำการแปล การเปล่งเสียง/คำพูดของผู้ใช้ไปเป็นรูปแบบที่ระบบสามารถจะเข้าใจได้.

  Q: มีฮาร์ดแวร์อะไรบ้างที่รองรับ Voice Search?
  A: Sony Android TV รุ่นปี 2558 ทั้งหมดมี การติดตั้ง Voice Search มาให้อยู่แล้ว.

  Q: ทำไมฉันต้องใช้ Voice Search?
  A: Voice Search ทำให้ผู้ใช้ค้นหาหรือป้อนคำสั่งต่าง ๆ เข้าไปในทีวีโดยไม่ต้องใช้รีโมท, ทำให้ใช้งานได้รวดเร็วกว่า, ให้ประสบการณ์กับผู้ใช้ที่ราบรื่นกว่า.

  Q: ฉันจำเป็นต้องใช้ Voice Search หรือไม่?
  A: ไม่จำเป็น, การตัดสินใจว่า จะใช้ฟีเจอร์นี้หรือไม่ขึ้นอยู่กับท่านทั้งหมด.

  Q: ฉันจะรู้ได้อย่างไรว่า เมื่อใดฉันกำลังใช้งาน Voice Search?
  โดยการเลือกที่ไอคอน microphone ในแถบการค้นหาอย่างเร็วหรือในแป้นพิมพ์เสมือน. ไอคอน microphone จะเปลี่ยนจากสีน้ำเงินไปเป็นสีแดงและไฟ LED บน Touchpad remote ของท่านจะติดสว่างขึ้นมา, เป็นการแสดงว่า Voice Search พร้อมที่จะรับคำถามหรือคำสั่งของท่าน.

  Q: ทำไมจึงมีความจำเป็นที่ Google จะทำการเก็บบันทึกข้อมูลเสียงของฉันไว้ด้วย?
  A: เพื่อเป็นการปรับปรุงความแม่นยำของซอฟต์แวร์ จำแนกรูปแบบ และ คุณภาพโดยรวมของการบริการ.

  Q: จะมีการเก็บข้อมูลอย่างเช่น Google Account ID ของฉันไว้หรือไม่?
  A: ไม่มี, ข้อมูลเสียงที่เก็บไว้จะไม่มี Google Account ID ของท่าน เว้นแต่ท่านจะเลือกให้มีตัวนี้ด้วย.

  Q: ข้อมูลของฉัันจะมีการส่งไปให้กับบุคคลที่สามหรือไม่?
  A: ไม่มี, ข้อมูลส่วนตัวและที่มีความอ่อนไหวจะเก็บไว้ที่เซิร์ฟเวอร์ของ Google, และจะไม่มีการส่งต่อไปให้กับบุคคลที่สาม โดยไม่มีการยินยอมจากผู้ใช้.

  Q: ฉันจะหานโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google ได้จากที่ไหน?
  A: ท่านสามารถหาดูได้เพิ่มเติมใน หน้านโยบายความเป็นส่วนตัว Google.

  หัวข้อต่อไปนี้จะช่วยให้ท่านเตรียมพร้อมการเริ่มต้นใช้งานปรับให้สอดคล้องกัน และแนะนำท่านถึงวิธีการใช้ Touchpad remote ของท่านกับ Voice Search บน Android TV ของท่าน:

  หมายเหตุ: เพื่อที่จะใช้ Voice Search ท่านจำเป็นต้องมีตัว Touchpad remote. โดยที่ Android TV บางตัวจะไม่มี Touchpad remote มาด้วยในชุดบรรจุภัณฑ์ที่ให้มา.