หมายเลข ID หัวข้อ : 00157904 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 10/05/2021

วิธีการใช้ตัวเลือกการวิเคราะห์ตัวเอง (Self Diagnostics)

  ข้อสำคัญ:หัวข้อนี้จะใช้ได้กับ ผลิตภัณฑ์ที่ระบุเท่านั้น กรุณาตรวจเช็คที่ผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานได้ ของหัวข้อนี้

  ตัวเลือก การวิเคราะห์ตัวเอง (Self Diagnostics) เป็นชุดของ คุณสมบัติการวิเคราะห์ที่มีอยู่ในเมนู ช่วยเหลือ (Help) หรือ สนับสนุนลูกค้า (Customer Support) ของทีวีเพื่อช่วยเหลือให้ลูกค้าวิเคราะห์และแก้ปัญหาการเซ็ตอัปและกำหนดค่าเบื้องต้น

  หมายเหตุ: ขั้นตอนอาจจะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับรุ่นเครื่อง และเวอร์ชันของซอฟต์แวร์ สำหรับรายละเอียดในวิธีการเริ่มทดสอบ การวิเคราะห์ตนเอง (Self Diagnostics) ให้ดูที่คู่มือให้ความช่วยเหลือ (Help Guide) หรือคู่มือใช้งานที่ให้มากับอุปกรณ์นั้น

  วิธีการทำ การวิเคราะห์ตัวเอง (Self Diagnostics)

  ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของวิธีการเริ่มการทดสอบ การวิเคราะห์ตนเอง (Self Diagnostics) เลือกชนิดรุ่นทีวีของท่านจากต่อไปนี้

   สำหรับรุ่นที่เป็น Android TV™ และ รุ่นที่เป็น Google TV

   สำหรับเครื่องรุ่นปี 2559

  ถ้าปัญหายังคงอยู่

  ให้ลองตามต่อไปนี้

  • รีเซ็ต (เริ่มการทำงานใหม่) ทีวี
  • ตรวจดูและลองทำการอัปเดตซอฟต์แวร์ สำหรับรายละเอียดวิธีการ อัปเดต ให้อ้างอิงกับหัวข้อ   วิธี การอัปเดตซอฟต์แวร์
  • สำหรับอาการของภาพและเสียง: ถ้าหากท่านไม่พบกับปัญหาใด ๆ กับการทดสอบภาพและเสียง แสดงว่าทีวีนั้นทำงานได้เป็นปกติ ถ้าหากท่านพบปัญหาภาพหรือเสียงในระหว่างที่ใช้อุปกรณ์ เชื่อมต่อภายนอก ให้ตรวจดูการเชื่อมต่อสายระหว่างทีวีและ อุปกรณ์พร้อมกับการตั้งค่าของอุปกรณ์ภายนอกนั้นด้วย