หมายเลข ID หัวข้อ : 00151197 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 16/04/2019

มีรหัสแสดงความผิดพลาด aip-701 แสดงขึ้นมาเมื่อพยายามจะเข้าไปที่บริการวิดีโอของ Netflix หรือเล่นเรื่องที่สตรีมมิ่งจาก Netflix.

  เพื่อที่จะแก้ไขรหัสความผิดพลาด aip-701, จะต้องทำการยกเลิกการลงทะเบียนอุปกรณ์จากบัญชีใช้บริการวิดีโอ Netflix ของท่าน และจากนั้นให้ลงทะเบียนเข้าไปใหม่.

  ทำตามขั้นตอนเหล่านี้ ถ้าหากท่านใช้ทีวีที่ใช้กับวิดีโออินเทอร์เน็ตได้, เครื่องเล่น Blu-ray Disc, ระบบโฮมเธียเตอร์ หรือเครื่องเล่นสตรีมมิ่ง.

  1. รีเซ็ตอุปกรณ์วิดีโออินเทอร์เน็ตนั้นใหม่.
  2. ตัดการเชื่อมต่อ บัญชีผู้ใช้งานบริการวิดีโอ Netflix จากอุปกรณ์นั้น.
  3. ทำการลงทะเบียนใหม่กับบัญชีผู้ใช้งานบริการวิดีโอ Netflix.

  เข้าไปที่ Netflix Help Center สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Netflix Playback Error AIP-701.