หมายเลข ID หัวข้อ : 00151192 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 16/04/2019

ข้อผิดพลาด: Cannot Connect to Netflix(ไม่สามารถเชื่อมต่อกับ Netflix ได้)

  วิธีการแก้ปัญหานี้ ออกแบบมาเพื่อช่วยเหลือเมื่อมีข้อผิดพลาดต่อไปนี้แสดงขึ้นมา เมื่อพยายามจะใช้แอป Netflix:

  • Cannot Connect to Netflix(ไม่สามารถเชื่อมต่อกับ Netflix ได้)
  • Cannot reach Netflix.com(ไม่สามารถเข้า Netflix.com ได้)
  • Netflix is Not Available(ไม่มี Netflix)
  • Netflix is Unavailable(ไม่มี Netflix)
  • Unable to Connect to Netflix(ไม่สามารถเชื่อมต่อกับ Netflix ได้)
  • Android Error: Connection Failed(การเชื่อมต่อล้มเหลว)
  • The service can not be accessed at this time because server replied with an incorrect or invalid information(บริการนี้ไม่สามารถเข้าถึงได้ เนื่องจากเซิร์ฟเวอร์ให้ข้อมูลกลับมาไม่ถูกต้องหรือใช้งานไม่ได้)

  มีสามรายกาารที่จะต้องตรวจเช็คเมื่อมีข้อผิดพลาดใด ๆ เหล่านี้แสดงขึ้นมา:

  • อุปกรณ์อินเทอร์เน็ตที่กำลังใช้อยู่นั้น
  • เครือข่าย
  • บริการ Netflix

  การแก้ปัญหาตัวอุปกรณ์:

  ตรวจเช็คดูว่าท่านสามารถเข้าแอปพลิเคชันวิดีโอทางอินเทอร์เน็ตอันอื่น(เช่นแอป YouTube หรือแอป Crackle) ได้หรือไม่. ถ้าหากวิดีโอจากแอปอื่นเล่นได้อย่างถูกต้อง, มีความเป็นไปได้ที่แอป Netflix กำลังทำการปรับปรุงตามรอบเวลา หรือมีการอัปเดตระบบอยู่. ในช่วงเวลานี้ จึงอาจจะไม่สามารถทำการสตรีมภาพยนตร์หรือ ทีวีโชว์จากบริการ Netflix ได้. โดยส่วนใหญ่แล้ว ช่วงเวลาหยุดทำงานสำหรับการบำรุงรักษาและอัปเดตระบบจะไม่ใช้เวลายาวนานนัก. อย่างไรก็ตาม ขอแนะนำให้ท่านลองดูอีกครั้งในตอนหลัง.

  • ทำตามขั้นตอนเหล่านี้ ถ้าหากท่านใช้ทีวีที่ใช้กับวิดีโออินเทอร์เน็ต, เครื่องเล่น Blu-ray Disc, ระบบโฮมเธียเตอร์ หรือเครื่องเล่นสตรีมมิ่งได้.
   1. ถอดปลั๊กสายไฟกำลังสำหรับอุปกรณ์วิดีโอทางอินเทอร์เน็ตของท่านออก จากนั้นให้เสียบกลับเข้าไปใหม่.
   2. ปิดการเชื่อมต่อ บัญชีผู้ใช้งาน Netflix จากอุปกรณ์นั้นและเชื่อมต่อเข้ากับ Netflix ใหม่.
   3. จากเมนู Settings ของอุปกรณ์วิดีโอทางอินเทอร์เน็ตนั้น ให้ทำการ Network test. อ้างอิงกับคู่มือของอุปกรณ์วิดีโอทางอินเทอร์เน็ตนั้น สำหรับข้อมูลเฉพาะรุ่นเกี่ยวกับวิธีการทดสอบการเชื่อมต่อของ Network.
   4. ตรวจเช็คดูการตั้งค่าของวันที่และเวลาในอุปกรณ์วิดีโอทางอินเทอร์เน็ตของท่าน.
   5. ทำตามข้อมูลเพิ่มเหล่านี้ ถ้าหากท่านใช้อุปกรณ์ Google TV. ถ้าหากท่านไม่มีอุปกรณ์ Google TV และปัญหายังคงอยู่ ให้ข้ามขั้นตอนเหล่านี้ และทำการแก้ปัญหาการเชื่อมต่อกับเครือข่าย. การบังคับปิดแอปพลิเคชัน Netflix อาจจะช่วยแก้ปัญหาใน Sony Internet TV รุ่น NSX และ NSZ ได้.
  1. บนแป้นคีย์ของตัวรีโมทคอนโทรล กดที่ปุ่ม Fn+1 พร้อมกัน เพื่อให้แสดงเมนู Settings.

   NSG-MR1

  2. กดปุ่ม ลูกศรชี้ลง เพื่อเลือกที่ Applications.
  3. กดที่ปุ่ม Enter .
  4. กดที่ ปุ่ม ลูกศรชี้ลง เพื่อเลือกที่ Manage applications.
  5. กดที่ปุ่ม Enter .
  6. กดที่ปุ่ม ลูกศรชี้ลง เพื่อเลือกที่ Netflix application.
  7. กดที่ปุ่ม ENTER เพื่อเลือกที่ Force stop.
  8. กดที่ปุ่ม ENTER เพื่อเลือกที่ OK.
  9. กดที่ปุ่มลูกศรชี้ลง เพื่อเลือกที่Clear data.
  10. กดที่ปุ่ม Enter .
  11. กดที่ปุ่ม ENTER เพื่อเลือกที่ OK.
  12. ปิดอุปกรณ์ Internet TV นั้นลงไปนาน 15 วินาที.
  13. เปิดอุปกรณ์ Internet TV นั้นขึ้นมา.
  • ทำตามขั้นตอนเหล่านี้ ถ้าหากท่านใช้ เครื่อง แทบเล็ต Sony:
   1. ตรวจสอบให้มั่นใจว่าเครื่องแทบเล็ตนั้นเชื่อมต่ออยู่กับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ใช้งานได้. วิธีการที่ดีที่สุดที่จะทำการทดสอบเรื่องนี้ ทำได้โดยการเปิดแอปพลิเคชันอื่นที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต หรือ App store ในเครื่องแทบเล็ตนั้น. ถ้าหากบริการอื่นก็ล้มเหลวในการเชื่อมต่อด้วย, ท่านจำเป็นต้องทำการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตใหม่.
   2. ถ้าหากเครื่องแทบเล็ตนั้นเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตแล้ว แต่ท่านยังคงได้รับผิดพลาดนั้นอยู่อีก ให้ปิดเครื่องแทบเล็ตของท่านอย่างสมบูรณ์และเปิดขึ้นมาใหม่.

  การแก้ปัญหาการเชื่อมต่อของเครือข่าย:

  หมายเหตุ: เนื่องจากแต่ละขั้นตอนเหล่านี้ จะแทนวิธีการแก้ปัญหาที่เป็นไปได้สำหรับปัญหานี้ ให้ตรวจเช็คดูว่า Netflix ทำงานได้แล้วหรือไม่ หลังการทำในแต่ละขั้นตอนเสร็จสิ้นแล้ว.

  1. การสตรีมมิ่งทางอินเทอร์เน็ต จำเป็นต้องใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่มีความเสถียร ความเร็วสูง และใช้แบนด์วิดธ์จำนวนมาก. ถ้าหากท่านอยู่ในที่ทำงานหรือเครือข่ายสาธารณะ, ให้ตรวจเช็คกับ แอดมินของเครือข่ายหรือผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต(ISP) นั้น ๆ เพื่อตรวจสอบให้มั่นใจว่ามีการรองรับการสตรีมมิ่งของวิดีโอได้.
  2. ทำการ Power cycle ให้กับเครือข่ายนั้นโดยการปิดและถอดปลั๊กอุปกรณ์ต่อไปนี้ออกนาน 30 วินาที.
   • อุปกรณ์ิวิดีโอทางอินเทอร์เน็ต
   • โมเด็มอินเทอร์เน็ต
   • เราท์เตอร์อินเทอร์เน็ต
  3. เชื่่อมต่อเข้าไปใหม่ และเปิดโมเด็มขึ้นมา.
  4. เมื่อโมเด็มแสดงให้เห็นว่าการเชื่อมต่อทำได้แล้ว ให้เชื่อมต่อและเปิดเราท์เตอร์ขึ้นมา.
  5. เมื่อเราท์เตอร์เปิดและเชื่อมต่อได้แล้ว, ให้เชื่อมต่อและเปิดอุปกรณ์วิดีโอทางอินเทอร์เน็ตขึ้นมา.
  6. เพิ่มความแรงของสัญญาณของสัญญาณวิทยุ. ผนังและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ หรือเครือข่ายไร้สายต่าง ๆในบริเวณพื้นที่ของเราท์เตอร์ของท่านจะรบกวนกับคลื่นวิทยุของเราท์เตอร์นั้นได้. เพื่อแก้ปัญหานี้ให้ปิดหรือตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์ไร้สายตัวอื่น และขยับเราท์เตอร์ให้เข้าใกล้กับอุปกรณ์วิดีโออินเทอร์เน็ตของท่านให้มากขึ้น.
  7. ทำการบายพาสตัวเราท์เตอร์. เรื่องนี้ทำได้โดยการเชื่อมต่อตัวโมเด็มเข้ากับอุปกรณ์วิดีโอทางอินเทอร์เน็ตโดยใช้สาย Ethernet.

   หมายเหตุ: ขั้นตอนนี้สามารถจะข้ามไปได้ ถ้าหากท่านใช้เครื่องแทบเล็ต Sony เนื่องจากไม่มีพอร์ต Ethernet หรือขั้วต่อสาย LAN.

  การแก้ปัญหาให้กับ Netflix:

  ในบางกรณีบริการ Netflix อาจจะหยุดลงไปเนื่องจากการหยุดทำงานหรือการบำรุงรักษา. ประกาศในการหยุดทำงานและการอัปิเดตของ Netflix จะมีโพสต์ไว้ในหน้า Netflix Twitter และหน้า Netflix watch instantly home page.

  ถ้าหากท่านได้ทำตามวิธีการแก้ปัญหาข้างต้นหมดแล้ว และข้อผิดพลาดนั้นยังไม่หายไป, มีความเป็นไปได้ที่จะแก้ไขโดยการเปลี่ยนค่าด้วยตนเองให้กับ Primary DNS ไปเป็น 8.8.8.8 และ Secondary DNS ไปเป็น 8.8.4.4 ใน Network Setup ของเครื่อง Sony

  หมายเหตุ: เซิร์ฟเวอร์ DNS ข้างต้นเป็นเซิร์ฟเวอร์สาธารณะ ที่จัดให้โดย Google. ทั้งสองต่างก็อยู่ภายใต้ ข้อตกลงการให้บริการของ Google (Google Terms of Service).