หมายเลข ID หัวข้อ : 00202740 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 01/10/2018

ข้อผิดพลาด: Update needed แสดงขึ้นมาถึงแม้ว่าอุปกรณ์ิวิดีโอทางอินเทอร์เน็ตนั้นได้ทำการอัปเดตไปเรียบร้อยแล้ว.

    ถ้าหากอุปกรณ์ิวิดีโอทางอินเทอร์เน็ตนั้นยังคงมีข้อความที่บอกให้ทำการอัปเดตหลังจากที่ได้ทำการ Network Updateล่าสุดแล้ว อุปกรณ์ทางอินเทอร์เน็ตนั้นอาจจะจำเป็นต้องทำการลงทะเบียน. คลิกที่ลิงค์ที่เหมาะสมด้านล่างเพื่อเข้าไปที่เว็บไซต์ลงทะเบียนที่เหมาะสม.