หมายเลข ID หัวข้อ : 00151180 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 24/07/2018

ข้อความ Content error แสดงขึ้นมาเมื่อพยายามจะดู Netflix video.

    เมื่อมีข้อความ Content error แสดงขึ้นมา เป็นการแสดงว่าอุปกรณ์นั้นต้องมีการอัปเดตซอฟต์แวร์ เพื่อให้สามารถแสดงคอนเทนท์ทางอินเทอร์เน็ตที่ต้องการได้.

    อุปกรณ์ิวิดีโอทางอินเทอร์เน็ต Sony มีการตั้งค่าเมนูต่อไปนี้ ที่จะช่วยให้ท่านหลีกเลี่ยงความผิดพลาด ที่จะแก้ไขได้ง่าย ๆ ด้วยการอัปเดตซอฟต์แวร์.

    • ตั้งให้อุปกรณ์ทำการรับการอัปเดตโดยอัตโนมัติ. เมื่อการตั้งค่านี้ตั้งไปที่ On อุปกรณ์นั้นจะทำการดาวน์โหลดการอัปเดตให้โดยอัตโนมัติ.
    • ตั้งค่าให้การแจ้งเตือนการอัปเดตไปเป็น On. เมื่อเปิดการตั้งค่านี้ไว้ คำแจ้งเตือนจะแสดงขึ้นมาเมื่อมีการอัปเดตอันใหม่ให้.

    สำหรับข้อมูลเฉพาะรุ่น เกี่ยวกับเรื่องว่ามีการตั้งค่าใดในสองค่านี้ให้ หรือวิธีการค่าเหล่านี้ ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานที่มีมาให้.