หมายเลข ID หัวข้อ : 00151199 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 15/08/2019

มีความผิดพลาดเกิดขึ้นเมื่อพยายามจะดูภาพยนตร์ Netflix ในเบราว์เซอร์ Google Chrome ในอุปกรณ์ Google TV.

    ให้ลองทำการเริ่มเล่นภาพยนตร์จากหน้าดู Netflix ในทันที ในเบราว์เซอร์ Google Chrome ในอุปกรณ์ Google TV ที่ทำให้เกิดความผิดพลาดนั้น นี่เป็นเพราะเซิร์ฟเวอร์ของ Netflix ตรวจพบว่าคำขอที่เข้ามาจากอุปกรณ์ Google TV ไม่มี ปลั๊กอินที่ต้องการสำหรับเครื่องเล่น Netflix

    แต่แอป Netflix จะสร้างอุปกรณ์ทีวีอินเทอร์เน็ตที่จะต้องใช้ในการสั่งงานและสตรีมภาพยนตร์ Netflix ขึ้นมาแทนให้
    หมายเหตุ: ถ้าแอป Netflix ถูกลบออกไป ให้ รีเซ็ตอุปกรณ์ Google TV