หมายเลข ID หัวข้อ : 00151195 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 15/08/2019

ข้อผิดพลาด: สิทธิ์ในการดูคอนเทนท์นี้ได้หมดอายุลงไปแล้ว (Right to view this content has expired) แสดงขึ้นมาเมื่อพยายามจะใช้ฟีเจอร์ Netflix video-on-demand

    ข้อผิดพลาดนี้เป็นการแสดงให้ทราบว่ามีในความไม่สมบูรณ์ในข้อมูลเกิดขึ้น ถ้าต้องการแก้ปัญหานี้ และใช้ฟีเจอร์ Netflix ต่อไป ให้ ทำการรีเซ็ตทีวี