หมายเลข ID หัวข้อ : 00262901 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 06/07/2023พิมพ์

ไม่มีเสียงจากทีวีในระหว่างที่ใช้แอปสตรีมมิ่งหรือแคสติ่ง: ให้ตรวจดูดังต่อไปนี้

  กรุณาอ้างอิงกับหน้าด้านล่างนี้ 
  ไม่มีเสียงจากทีวี ในระหว่างการใช้แอปสตรีมมิ่งหรือแคสติ้ง (Android TV™/Google TV™)

   

  ปัญหาได้รับการแก้ไขหรือไม่?

  ไม่ได้ ไปยังขั้นตอนต่อไป

   

  กลับไปที่เมนูหลัก