หมายเลข ID หัวข้อ : 00256512 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 17/07/2023พิมพ์

การตั้งค่าและการแก้ปัญหา YouTube

    เลือกบริการสตรีมมิ่งวิดีโอ (Video Streaming Service) ที่แตกต่างออกไป
    YouTube

    YouTube เป็นบริการแบ่งปันวิดีโอออนไลน์ ที่สมาชิกสามารถจะทำการอัปโหลดและดูเนื้อหาวิดีโอได้ โปรดทราบว่า ไม่ได้มีการรองรับบริการสตรีมมิ่งครบทั้งหมด ในเครื่องรุ่นต่าง ๆ ครบทั้งหมด เครื่องรุ่นเก่าบางรุ่นอาจจะไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต กรุณาอ้างอิงกับคู่มือผลิตภัณฑ์ของท่านสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

    เริ่มต้นใช้งาน

    การแก้ปัญหา