หมายเลข ID หัวข้อ : 00235454 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 16/10/2022พิมพ์

การตั้งค่า และแก้ปัญหาให้กับ Netflix

    เลือกบริการสตรีมมิ่งวิดีโอ (Video Streaming Service) ที่แตกต่างออกไป
    Netflix

    Netflix® เป็นบริการบอกรับสมาชิกออนไลน์ ที่คิดเงินรายเดือนในอัตราเดียวสำหรับให้เช่าทางเมล์และการสตรีมมิ่งภาพยนตร์ออนไลน์ และชุดรายการทีวี โปรดทราบว่า ไม่ได้มีการรองรับบริการสตรีมมิ่งครบทุกอย่างทั้งหมด ในเครื่องรุ่นต่าง ๆ ครบทั้งหมด เครื่องรุ่นเก่าบางรุ่นอาจจะไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต กรุณาอ้างอิงกับคู่มือผลิตภัณฑ์ของท่านสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

    เริ่มต้นใช้งาน

    การแก้ปัญหา