หมายเลข ID หัวข้อ : 00203622 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 27/07/2022พิมพ์

วิธีการเชื่อมต่อ Android TV™ หรือ Google TV™ เข้ากับเครือข่ายที่ซ่อนไว้

  ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อทำการเชื่อมต่อทีวีของท่านเข้ากับเครือข่าย 2.4 หรือ 5GHz ที่ซ่อนอยู่

  1. เปิดหน้าจอ การตั้งค่า (Settings) ขึ้นมา วิธีการเข้าใช้งาน การตั้งค่า (Settings)
  2. ขั้นตอนต่อไปจะขึ้นอยู่กับเมนูตัวเลือกในทีวีของท่าน:
   • เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต (Network & Internet)เพิ่มเครือข่ายใหม่ (Add new network). (Android 9.0 หรือที่ใหม่กว่า)
   • เครือข่าย (Network)การตั้งค่าเครือข่าย (Network Setup)ขั้นสูง (Expert)การป้อนเข้าไปเอง (Manual entry) (Android 7.0 และ Android 8.0)
   • เครือข่าย (Network)การตั้งค่าเครือข่าย (Network Setup)ขั้นสูง (Expert)Wi-Fiการป้อนเข้าไปเอง (Manual entry) (Android 6.0 หรือก่อนหน้านั้น)
  3. ใส่ชื่อของเครือข่าย Wi-Fi
   หมายเหตุ: ต้องมั่นใจว่าได้พิมพ์ SSID ให้ถูกต้องตรงกัน ตัวอย่าง: SonyLabUS5GHz
  4. เลือกชนิดของการรักษาความปลอดภัย (Type of security)
  5. ป้อนรหัสผ่านของเครือข่าย