หมายเลข ID หัวข้อ : 00231892 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 21/08/2020พิมพ์

เสียงเหล่านี้เป็นเสียงปกติที่เกิดขึ้น

  เสียงเหล่านี้เป็นเสียงปกติที่เกิดขึ้น
  • เสียงรบกวนที่ท่านได้ยินนี้ เป็นเพียงผลของการหดตัวและขยายตัวทางกลไกของชิ้นส่วนภายในบางส่วนของทีวีของท่าน เสียงรบกวนนี้อาจจะได้ยินในระหว่างการเล่นหรือหลังจากการปิดเครื่องไปแล้วหนึ่งชั่วโมง หรือเมื่อเปิดทีวีขึ้นมาในสภาพอากาศที่เย็น
  • โปรดทราบว่าอาการนี้เป็นเรื่องที่ปกติและไม่สามารถแก้ไขโดย Sony ได้

  ปัญหาได้รับการแก้ไขหรือไม่?

  ปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว ไม่ ฉันต้องการติดต่อกับส่วนสนับสนุนของ Sony


  ❮ กลับไปที่เดิม | เรียกดู ▤