หมายเลข ID หัวข้อ : 00231889 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 21/08/2020พิมพ์

ลองวิธีการแก้ปัญหาที่เป็นไปได้ต่อไปนี้:

  ลองวิธีการแก้ปัญหาที่เป็นไปได้ต่อไปนี้:
  • เปลี่ยนช่องสัญญาณทีวีไปยังสถานีอื่น ถ้าหากการซิงค์ของเสียงถูกต้อง แสดงว่าปัญหามาจากแหล่งจ่ายสัญญาณเสียงของรายการที่ท่านรับชมอยู่ ไม่ได้เป็นความผิดปกติของระบบเสียงของทีวี
  • ในบางครั้ง อุปกรณ์ภายนอกที่เชื่อมต่อกับทีวี เช่นเครื่องรับหรือเครื่องซาวด์บาร์ มีการตั้งค่าลิปซิงค์เองเป็นการเฉพาะ กรุณาตรวจเช็คการตั้งค่าของอุปกรณ์ภายนอกของท่าน ถ้าหากท่านไม่แน่ใจว่าอุปกรณ์ภายนอกของท่านมีการตั้งค่าดังกล่าวหรือไม่ กรุณาตรวจเช็คกับคู่มือการใช้งานของท่าน

  ปัญหาได้รับการแก้ไขหรือไม่?

  ปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว ไม่ นำฉันไปยังลำดับถัดไป


  ❮ กลับไปที่เดิม | เรียกดู ▤