หมายเลข ID หัวข้อ : 00232250 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 06/07/2023พิมพ์

ทีวีของฉันมีปัญหาหน้าจอหรือภาพ

    ฉันเคยพบกับปัญหาต่อไปนี้:

    ปัญหาหน้าจอ

    ปัญหารูปภาพ

    ปัญหาอื่น ๆ


    ❮ กลับไปที่เดิม | เรียกดู ▤