หมายเลข ID หัวข้อ : 00197418 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 03/07/2023พิมพ์

ไม่มีเสียง เสียงไม่ดี หรือเสียงที่มาจากลำโพงทีวีมีระดับเบา

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

  ทำตามขั้นตอนนี้เพื่อแก้ปัญหาเมื่อไม่มีเสียงหรือระดับเสียงที่ต่ำจากลำโพงของทีวี

  ก่อนที่ท่านจะเริ่ม

  • ถ้าหากท่านมีอุปกรณ์เชื่อมต่อกับแจ็ค 3.5 มม.บนทีวีของท่าน ซึ่งขึ้นกับรุ่นของท่านอาจจะไม่สามารถให้เสียงออกมาได้ทั้งลำโพงทีวี และอุปกรณ์นั้นพร้อมกันได้ ตรวจดูหัวข้อ วิธีการให้มีเสียงออกมาจากหูฟังและลำโพงทีวี Bravia พร้อมกัน สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม
  • กรุณาอ้างอิงกับคู่มือการใช้งานที่ให้มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ของท่าน ถ้าหากต้องการข้อมูลเฉพาะรุ่นในการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าให้เสร็จสิ้น
  • ถ้าหากท่านต้องการตรวจดูชนิดทีวีของท่าน กรุณาอ้างอิงกับหัวข้อ วิธีตรวจดูว่าทีวี BRAVIA ของท่านเป็น Google TV™, Android TV™ หรือทีวีแบบอื่น ๆ
  • เนื่องจากแต่ละขั้นตอนจะแทนวิธีแก้ปัญหาที่เป็นไปได้สำหรับปัญหานี้ กรุณาตรวจดูสถานะเสียงทีวีของท่านหลังการทำในแต่ละขั้นตอนเสร็จสิ้น

  การแก้ปัญหา

  ท่านอาจจะเคยพบกับการมีเสียงเบาหรือไม่มีเสียง จากหลายเหตุผล เราได้จัดเตรียมข้อมูลและขั้นตอนสำหรับสาเหตุที่เป็นไปได้ เริ่มด้วยสภาวะทั่วไปหรือขั้นตอนที่ง่ายสุดก่อน กรุณษทำตามขั้นตอนนี้ตามความจำเป็น:

  • ปัญหาทั่วไป

   ขั้นตอนเหล่านี้จะให้วิธีแก้ปัญหาที่ง่าย ๆ สำหรับปัญหาทั่วไปที่เกิดขึ้นบ่อย ๆ

  • การเริ่มต้นใหม่ให้กับเครื่องหรือรีเซ็ต

   การเริ่มต้นใหม่หรือรีเซ็ตทีวีของท่าน หรืออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ มักจะช่วยแก้ปัญหาทั่วไปได้

  • การตั้งค่าออดิโอ และการวิเคราะห์ปัญหา

   ตรวจดูการตั้งค่าออดิโอของท่าน และขั้นตอนที่มีให้ใช้เพื่อช่วยวิเคราะห์ปัญหา

  • การแก้ปัญหาเพิ่มเติม

   ตรวจดูขั้นตอนและตัวเลือกเพิ่มเติมในการรีเซ็ตทีวีให้กลับไปเป็นการตั้งค่าเดิมจากโรงงาน

  ขั้นตอนการแก้ปัญหาที่แสดงไว้ข้างต้นควรจะสามารถแก้ปัญหาให้กับท่านได้ ถ้าหากท่านทำตามขั้นตอนทั้งหมดแล้วและปัญหายังไม่สามารถแก้ไขได้ แสดงว่าอาจจะต้องขอรับบริการตรวจซ่อมแล้ว การซ่อมและการรับประกัน