หมายเลข ID หัวข้อ : 00187709 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 12/02/2023พิมพ์

ฉันจะดำเนินการอัปเดตซอฟต์แวร์ (เฟิร์มแวร์) ให้กับ Android TV™/Google TV™ ของฉันได้อย่างไร?

  เพื่อที่จะใช้งานให้เต็มความสามารถใน Android TV หรือ Google TV ท่านจะต้องมั่นใจว่าทีวีของท่านมีเฟิร์มแวร์และการอัปเดตซอฟต์แวร์ล่าสุดจาก Sony และ Google อยู่เสมอ อัปเดตสำหรับทีวีของท่านจะประกอบด้วยคุณสมบัติสำคัญและแอปพลิเคชันหลัก ๆ พร้อมกับการแก้ไขข้อบกพร่อง และการปรับปรุงคุณสมบัติให้ดีขึ้น
  ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อดีต่าง ๆ ของตัวอัปเดตซอฟต์แวร์

  ข้อสำคัญ: ทีวีของท่านจะต้องเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต ผ่านเครือข่ายแบบใช้สายหรือแบบไร้สายเพื่อที่จะทำการอัปเดตระบบ หรือ ท่านจะสามารถทำการดาวน์โหลดตัวอัปเดตนี้ไปให้กับตัวแฟลชไดรฟ์ USB และติดตั้งตัวอัปเดตนี้ให้กับทีวี จาก USB (ดูที่ส่วนที่ 3 ของหัวข้อนี้)

  1. การตรวจเช็คว่ามีตัวอัปเดตให้กับทีวีของท่านหรือไม่
  2. ดาวน์โหลดและติดตั้งอัปเดตโดยตรงจากอินเทอร์เน็ต
  3. ดาวน์โหลดและติดตั้งอัปเดตโดยใช้แฟลชไดรฟ์ USB

  1. การตรวจเช็คว่ามีตัวอัปเดตให้กับทีวีของท่านหรือไม่

  เพื่อที่จะรับตัวอัปเดตซอฟต์แวร์ ตรวจสอบให้มั่นใจว่าการตั้งค่าของ ตรวจดูการอัปเดตโดยอัตโนมัติ (Automatically check for update) หรือ ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์อัตโนมัติ (Automatic software download) ในทีวีของท่าน มีการปรับไปที่ เปิด (On)

  • สำหรับ W8K, X74K, X75K, W8, X7, X74H และ X75H ซีรีส์: ไปที่ ส่วนที่ 2. ดาวน์โหลดและติดตั้งอัปเดตโดยตรงจากอินเทอร์เน็ต เครื่องรุ่นเหล่านี้จะรับการอัปเดตซอฟต์แวร์โดยอัตโนมัติ และจะไม่มีตัวเลือกสำหรับการเปลี่ยนแปลงรายการนี้ เมื่อทีวีได้รับการอัปเดต จะมีข้อความแจ้งเตือนเรื่องซอฟต์แวร์ตัวใหม่แสดงบนหน้าจอโดยไม่มี การตั้งค่าใด ๆ
  • สำหรับรุ่นที่เป็น Google TV และ Android TV บางรุ่นที่วางจำหน่ายจากปี 2561 ถึง 2563 ที่แสดงไว้ด้านล่าง:
   รายการรุ่นในเป้าหมาย

  ถ้าหาก การตั้งค่าของ ตรวจสอบการอัปเดตโดยอัตโนมัติ (Automatically check for update) ตั้งไว้เป็น เปิด (On)ทีวีจะทำการตรวจดูว่ามีซอฟต์แวร์ตัวใหม่ให้โหลดหรือไม่ เมื่อเปิดทีวีขึ้นมาหรือเมื่อทีวีเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต

  • สำหรับเครื่องรุ่นที่เป็น Android TV:
   ถ้าหากการตั้งค่า ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์อัตโนมัติ (Automatic software download) ไว้เป็น เปิด (On) ทีวีจะเริ่มทำการดาวน์โหลดการอัปเดตโดยอัตโนมัติเมื่ออยู่ในโหมด สแตนด์บาย (Standby)

  ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อตรวจดูว่าการตั้งค่า ตรวจดูการอัปเดตโดยอัตโนมัติ (Automatically check for update) หรือ ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์อัตโนมัติ (Automatic software download) ปรับไว้เป็น เปิด (On) หรือ ปิด (Off):

  สำหรับรุ่นที่เป็น Google TV:

  สำหรับรุ่นที่เป็น Android TV:

  ข้อสำคัญสำหรับทีวีที่ไม่ใช่ Google TV และ Android TV บางรุ่นที่แสดงไว้ด้านล่าง:
  รายการรุ่นที่ยกเว้น

  • ท่าน จะต้อง ตอบตกลง กับนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Sony (Sony Privacy Policy) เพื่อที่จะรับการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์

  • ถึงแม้ว่าจะมีการตั้งค่าของการอัปเดตซอฟต์แวร์อัตโนมัติ (Automatic software download) ไว้เป็น เปิด (On) ทีวีนั้นก็จะไม่มีการรับตัวอัปเดตซอฟต์แวร์นี้จากอินเทอร์เน็ต จนกว่าท่านจะตอบตกลงกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Sony (Sony Privacy Policy) ท่านสามารถทบทวนและตกลงกับ นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Sony (Sony Privacy Policy) ในเวลาใดก็ได้ โดยการกดที่ปุ่ม ช่วยเหลือ (Help) บนตัวรีโมทคอนโทรล — การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว (Privacy Setting)

  • ถ้าหากท่านไม่เห็นชอบ กับ นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Sony (Sony Privacy Policy) ในระหว่างการตั้งค่าเริ่มต้นของทีวี กรุณาทำตามต่อไปนี้เพื่อให้มั่นใจว่าท่านจะได้รับตัวอัปเดตเฟิร์มแวร์:
   1. ตอบตกลงกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Sony (Sony Privacy Policy) ได้ โดยการกดที่ปุ่ม ช่วยเหลือ (Help) บนตัวรีโมทคอนโทรล — การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว (Privacy Setting)
   2. ตรวจสอบให้มั่นใจว่าการตั้งค่าของการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์อัตโนมัติ (Automatic software download) ตั้งไว้เป็น เปิด (On) อยู่โดยการกดที่ปุ่ม ช่วยเหลือ (Help) บนตัวรีโมทคอนโทรล — การอัปเดตซอฟต์แวร์ระบบ (System software update)ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์อัตโนมัติ (Automatic software download)
   3. ตรวจเช็คดูการอัปเดตด้วยตนเองได้โดยการกดที่ปุ่ม ช่วยเหลือ (Help) บนตัวรีโมทคอนโทรล — การอัปเดตซอฟต์แวร์ระบบ (System software update)อัปเดตซอฟต์แวร์ (Software update)

  2. ดาวน์โหลดและติดตั้งอัปเดตโดยตรงจากอินเทอร์เน็ต

  ถ้ามีตัวอัปเดตกรุณาดาวน์โหลด ขั้นตอนสำหรับทำการดาวน์โหลดมีดังต่อไปนี้:

  สำหรับรุ่นที่เป็น Google TV และ Android TV บางรุ่นที่วางจำหน่ายจากปี 2561 ถึง 2563 ที่แสดงไว้ด้านล่าง:

  รายการรุ่นเป้าหมาย

  การอัปเดตซอฟต์แวร์จะมีให้ ถ้าหากมีข้อความแจ้งประกาศสำหรับซอฟต์แวร์ใหม่แสดงขึ้นมาเมื่อท่านเปิดทีวี (ข้อความนี้จะหายไปโดยอัตโนมัติ)
  เมื่อท่านเลือกที่ อัปเดต (Update) การดาวน์โหลดและติดตั้งจะเริ่มต้นขึ้น

  หมายเหตุ:

  • การอัปเดตซอฟต์แวร์จะใช้เวลาประมาณ 15 นาที ท่านสามารถใช้ทีวีของท่านได้ตามปกติในระหว่างการอัปเดต ถึงแม้ว่าท่านจะปิดทีวีลงไป ทีวีก็ยังคงทำการอัปเดตต่อไป
   ข้อสำคัญ: กรุณาอย่าถอดปลั๊กไฟ AC (สายไฟหลัก) ออกจากเต้ารับไฟ เนื่องจากจะทำให้การอัปเดตของซอฟต์แวร์หยุดลงไปได้
  • เมื่อท่านเปิดทีวีขึ้นมาหลังจากที่การอัปเดตเสร็จสิ้นแล้ว ทีวีนั้นจะเริ่มต้นทำงานกับซอฟต์แวร์ตัวใหม่
   ถ้าหากท่านปิดทีวีลงไปหลังการอัปเดต ตัวรีโมทคอนโทรลอาจจะไม่ทำงานประมาณ 2 ถึง 3 นาที
  • ข้อความนี้จะแสดงขึ้นมาเฉพาะเมื่อมีการตั้ง ตรวจดูการอัปเดตโดยอัตโนมัติ (Automatically check for update) ไว้ที่ เปิด (On)
   ข้อความนี้จะแสดงประมาณ 15 วินาที และถ้าหากข้อความนี้หายไปแล้ว ข้อความนี้จะไม่แสดงขึ้นมาอีกจนกว่าจะครบ 12 ชั่วโมงนับจากข้อความเดิม ถ้าหากข้อความนี้หายไปและท่านต้องการจะอัปเดตซอฟต์แวร์ในทันที ท่านจะต้องทำการอัปเดตซอฟต์แวร์นี้ด้วยตนเองจาก อัปเดตซอฟต์แวร์ (Software update) ในเมนูของ การอัปเดตซอฟต์แวร์ระบบ (System software update)

  สำหรับ W8K, X74K, X75K, W8, X7, X74H และ X75H ซีรีส์:

  ข้อสำคัญ:

  • ตอบตกลงกับ นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Sony เพื่อที่จะรับการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์
  • การติดตั้งตัวอัปเดตจะใช้เวลาได้นานถึง 15 นาที ซึ่งท่านจะไม่สามารถใช้เครื่องรับโทรทัศน์ของท่านได้ และหน้าจอจะแสดงไอคอนอัปเดตขึ้นมา
  1. ถ้าหากมีซอฟต์แวร์สำหรับอัปเดตให้ จะมีการแจ้งเตือนที่ด้านขวาบนของหน้าจอ หลัก (Home) และแบนเนอร์จะแสดงที่ส่วนบนสุดของเมนู (ข้อความแจ้งเตือนจะหายไปโดยอัตโนมัติ)
   หมายเหตุ: การแจ้งเตือนจะแสดงที่หน้าจออินพุตอื่น ๆ ด้วยเมื่อมีการอัปเดตออกมาให้

  2. ขั้นตอนต่อไปจะขึ้นอยู่กับเมนูตัวเลือกในทีวีของท่าน:
   • กดค้างที่ปุ่ม หน้าจอหลัก (Home) จากนั้นทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อเลือกที่แบนเนอร์ การอัปเดตซอฟต์แวร์ระบบ (System software update)

   • เลือกที่ รายละเอียด (Details) บนแบนเนอร์ และทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

  3. เลือกที่ เริ่มต้นทำงานใหม่เลย (Restart Now) หรือ ดาวน์โหลด (Download) เพื่อเริ่มทำการติดตั้ง

   หมายเหตุ: ท่านสามารถทำการอัปเดตซอฟต์แวร์ได้โดยขั้นตอนต่อไปนี้ได้เช่นเดียวกัน บนรีโมทคอนโทรล กดที่ปุ่ม (การตั้งค่าด่วน (Quick Settings)) — การตั้งค่า (Settings)ระบบ (System) หรือ ข้อกำหนดอุปกรณ์ (Device Preferences)เกี่ยวกับ (About)การอัปเดตระบบ (System Update)

  คำเตือน: มีความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายกับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ได้ ในระหว่างการติดตั้งตัวอัปเดตนี้ ห้ามทำการกดปุ่มใด ๆ ห้ามทำการปิดทีวี หรือตัดการเชื่อมต่อออกจากเต้ารับไฟ AC การหายไปของกำลังไฟในระหว่างการติดตั้งตัวอัปเดตเฟิร์มแวร์นี้ อาจจะทำให้ทีวีนั้นใช้งานไม่ได้ หรือต้องได้รับการตรวจซ่อม

  สำหรับ Android TV รุ่นอื่น:

  ทีวีจะถามว่าท่านต้องการจะดำเนินการดาวน์โหลดหรือไม่ เลือกที่ อัปเดตเลย (Update Now) เพื่อทำต่อ
  หมายเหตุ: รูปภาพด้านล่างเป็นตัวอย่างของหน้าจอนี้

  หมายเหตุ:

  • ท่านสามารถใช้ทีวีของท่านได้ตามปกติ ในระหว่างที่มีการดาวน์โหลดตัวอัปเดต
  • ถ้าท่านเลือกที่ อัปเดตตอนหลัง (Update Later) หน้าจอจะถามท่านว่าต้องการจะเริ่มอัปเดตซอฟต์แวร์หรือไม่เมื่อท่านปิดทีวี ถ้าหากท่านเลือกที่ ไม่ใช่ (No) บนหน้าจอนั้น ข้อความนี้จะแสดงขึ้นมาอีกเมื่อท่านเปิดทีวีในครั้งถัดไป ถ้าหากท่านเลือกที่ ใช่ (Yes) การอัปเดตจะเริ่มต้นขึ้น

  เมื่อทีวีทำการดาวน์โหลดตัวอัปเดตเสร็จแล้ว เครื่องจะถามว่าท่านต้องการจะ ติดตั้ง หรือไม่ เลือกที่ ตกลง (OK) เพื่อตกลง และเริ่มทำการติดตั้ง หรือ ท่านสามารถจะเลือกที่ ยกเลิก (Cancel) และดำเนินการภายหลังกับการติดตั้งตัวอัปเดต

  ข้อสำคัญ: โปรดทราบว่า การติดตั้งตัวอัปเดตจะใช้เวลาได้นานถึง 30 นาที ซึ่ง ท่านจะไม่สามารถใช้เครื่องรับโทรทัศน์ของท่านได้ และหน้าจอจะแสดงไอคอนอัปเดตขึ้นมา

  คำเตือน: มีความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายกับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ได้ ในระหว่างการติดตั้งตัวอัปเดตนี้ ห้ามทำการกดปุ่มใด ๆ ห้ามทำการปิดทีวี หรือ ตัดการเชื่อมต่อออกจากเต้ารับไฟ AC การหายไปของกำลังไฟในระหว่างการติดตั้งตัวอัปเดตเฟิร์มแวร์นี้ อาจจะทำให้ทีวีนั้นใช้งานไม่ได้ หรือต้องได้รับการตรวจซ่อม

  เมื่อการติดตั้งตัวอัปเดตเสร็จสิ้น ท่านก็สามารถจะใช้งานทีวีของท่านได้ตามปกติอีกครั้ง


  3. ดาวน์โหลดและติดตั้งอัปเดตโดยใช้แฟลชไดรฟ์ USB

  ถ้าหากทีวีของท่านต่อเข้าอินเทอร์เน็ตไม่ได้ และ/หรือ ท่านต้องการจะทำการอัปเดตด้วยตนเอง ท่านสามารถจะทำได้โดยใช้ตัวแฟลชไดรฟ์ USB โดยการดาวน์โหลดตัวอัปเดตนี้จากส่วนสนับสนุนของ Sony

  หมายเหตุ:

  • แฟลชไดรฟ์ USB จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขต่อไปนี้:
   • ไดรฟ์นั้นจะต้องฟอร์แมทเป็น FAT16, FAT32, exFAT หรือ NTFS
   • ไดรฟ์นั้นจะต้องมีพื้นที่ว่างสำหรับไฟล์สำหรับอัปเดต
   • ไฟล์สำหรับอัปเดตจะต้องเก็บไว้ในไดเรกตอรี่รากของไดรฟ์นั้น
  • การอัปเดตอาจจะมีการล้มเหลวได้แม้จะใช้แฟลชไดรฟ์ USB ที่เป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้นแล้ว ขึ้นอยู่กับขนาดและโครงสร้างของไดเร็กตอรี่ของไฟล์อันอื่นในไดรฟ์นั้น ถ้าการอัปเดตล้มเหลว กรุณาลบไฟล์อันอื่นออก และลองดูอีกครั้ง โดยให้มีแต่ไฟล์สำหรับอัปเดตเก็บบันทึกไว้ในแฟลชไดรฟ์ USB นั้นอย่างเดียว ถ้าหากการอัปเดตยังคงล้มเหลว กรุณาทำการฟอร์แมทแฟลชไดรฟ์ USB ไปเป็น FAT32 และลองดูอีกครั้ง

  การอัปเดตโดยใช้แฟลชไดรฟ์แบบ USB กรุณาทำตามดังต่อไปนี้:

  1. ไปที่เว็บไซต์สนับสนุนของ Sony
  2. พิมพ์ชื่อรุ่นทีวีของท่านเข้าไปในกล่องค้นหา   ถ้าหากท่านไม่ทราบหมายเลขรุ่นเครื่องของท่าน กรุณาตรวจเช็คดูสติกเกอร์ที่มุมด้านล่างซ้ายของแผงด้านหลังทีวีของท่าน

  3. ไปที่ส่วนของ ดาวน์โหลด (Downloads) และเข้าไปที่หน้าอัปเดต

  4. ทำตามคำแนะนำที่อยู่ในเว็บไซต์ เพื่อดาวน์โหลดตัวอัปเดต ไปให้กับแฟลชไดรฟ์ USB และดำเนินการอัปเดตในทีวีของท่าน

  หมายเหตุ: ภาพหน้าจอที่แสดงอยู่นี้ ใช้เป็นตัวอย่างสำหรับอ้างอิงเท่านั้น หน้าจอของเครื่องจริงอาจจะแตกต่างกันไปเล็กน้อย ตามประเทศ รุ่นเครื่อง หรือเวอร์ชันของเฟิร์มแวร์ของท่าน