หมายเลข ID หัวข้อ : 00206715 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 27/01/2019พิมพ์

คอนเทนท์ 4K อะไรบ้างที่ Android TV รองรับได้?

  Android TV รองรับคอนเทนท์รูปภาพและวิดีโอ 4K จากอินพุท USB , อินพุท HDMI , Home Network, และการสตรีมมิ่งทางอินเทอร์เน็ต.

  แหล่งกำเนิดข้อมูล(Data Source)

  ภาพถ่าย

  ภาพยนตร์

  HDMI

  USB

  Home Network

  Internet streaming


  หมายเหตุ: