หมายเลข ID หัวข้อ : 00205061 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 04/12/2020

ข้อความในเมนู Home คืออะไร?

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฏิบัติการที่ระบุเท่านั้น ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้.

  ข้อความที่แสดงในเมนู Home เมื่อทีวีไม่ได้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต หรือในระหว่างที่ใช้ Picture-in-picture.

  ขึ้นอยู่กับสถานะของการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต, รายละเอียดของข้อความจะมีการเปลี่ยนแปลงไปดังนี้.

  • ไม่เคยต่อเข้ากับอินเทอร์เน็ต: ไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้
  • ไม่สามารถเชื่อมต่อกับ Wi-Fi ได้: ไม่เชื่อมต่อกับ Wi-Fi
  • ไม่สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายจากสาย LAN: ไม่เชื่อมต่อกับอิเธอร์เน็ต
  • ในระหว่างที่ใช้ Picture-in-picture: ชื่อของโปรแกรมจะแสดงเมื่อทีวีอยู่ใน Picture-in-picture, หรือชื่อของอินพุท(และข้อมูลอุปกรณ์ ถ้ามี) จะแสดงออกมาเมื่อรับสัญญาณอินพุทภายนอกมาแสดงใน Picture-in-picture.

  ตัวอย่าง:
  ไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้
  หมายเหตุ: ข้อความที่แสดงให้ทราบว่าทีวีนั้นไม่ได้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตสามารถจะซ่อนไว้ได้เป็นการชั่วคราวโดยการเลือกที่ DISMISS. ข้อความนี้จะแสดงออกมาจนกว่าทีวีนั้นจะเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต.

  BD HDMI 2