หมายเลข ID หัวข้อ : 00129670 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 10/05/2021

วิธีการรีเซ็ต Android TV™ ให้กลับไปเป็นค่าการปรับตั้งจากโรงงาน

  ข้อสำคัญ: วิธีแก้ปัญหานี้ใช้กับ Android TV สำหรับ BRAVIA TV ที่ไม่ใช่ Android TV ให้อ้างอิงกับ: วิธีการรีเซ็ตทีวีให้เป็นการตั้งค่าเดิมจากโรงงาน
  คำตอบที่เกี่ยวข้อง: วิธีการตรวจดูว่า BRAVIA TV ของท่านเป็น Android TV หรือไม่

  คำเตือน: การรีเซ็ตเป็นค่าจากโรงงาน จะลบการตั้งค่าส่วนตัวทั้งหมดของท่านรวมถึงการตั้งค่าล็อกสำหรับผู้ปกครอง (Parental lock) และสิ่งต่อไปนี้ และทีวีจะกลับไปเหมือนตอนที่ซื้อเครื่องมาใหม่ ๆ

  • บัญชีผู้ใช้ Google 
  • ข้อมูล ระบบ และ แอปพลิเคชัน
  • แอปพลิเคชันที่ดาวน์โหลดมา
  • ช่องสัญญาณ
  • การตั้งค่าของเครือข่ายไร้สาย

  หมายเหตุ:

  • ขั้นแรกให้ลองทำ เพาเวอร์รีเซ็ต (Power Reset)ถ้าหากท่านยังไม่ได้ลองทำดู Power Reset ปกติจะไม่มีการรีเซ็ตการตั้งค่าต่าง ๆ ดังที่กล่าวมาข้างต้นให้กลับไปเป็นการตั้งค่าจากโรงงาน
  • ข้อมูลบางอย่างของแอปพลิเคชัน อาจจะมีการกู้คืนมาได้ ถ้าหากแอปนั้นซิงค์อยู่กับบัญชี Google ของท่าน (ยกเว้น CN)
   • Android™ 9:
    โฮม (HOME) — การตั้งค่า (Settings) — ค่ากำหนดอุปกรณ์ (Device Preferences) หรือ บัญชีผู้ใช้และการลงชื่อเข้าใช้งาน (Accounts & Sign-In)Google — เลือกแอปที่ซิงก์ (Choose synced apps) — เลือกรายการที่ซิงก์กับบัญชีผู้ใช้ — ซิงก์เลย (Sync now)
   • Android 7.0, Android 8.0:
    โฮม (HOME) — การตั้งค่า (Settings) — Google — เลือกแอปที่ซิงก์ (Choose synced apps) ใน ซิงก์ (Sync) — เลือกรายการที่ซิงก์กับบัญชีผู้ใช้ — ซิงก์เลย (Sync now)
   • Android 6.0:
    โฮม (HOME) — การตั้งค่า (Settings) — ส่วนบุคคล (Personal) — Google — เลือกแอปที่ซิงก์ (Choose synced apps) ใน ซิงก์ (Sync) — เลือกรายการที่ซิงก์กับบัญชีผู้ใช้ — ซิงก์เลย (Sync now)
  • การรีเซ็ตให้เป็นค่าจากโรงงานอาจจะใช้เวลาหลายนาที กรุณารอจนกระทั่งท่านได้รับการแจ้งว่าขั้นตอนได้เสร็จสิ้นลงแล้ว
  • หลังการทำในขั้นตอน Factory Reset เสร็จสิ้นสำเร็จแล้ว ทีวีของท่านจะเข้าไปสู่ ตัวช่วย Initial Setup ท่านจะต้องตอบตกลงกับ Google Terms of Service and Google Privacy Policy
  • ถ้าหากท่านใช้ Touchpad remote control ขั้นตอนการจับคู่ จะต้องมีการเปิดไว้อีกครั้ง หลังการทำรีเซ็ตให้เป็นค่าจากโรงงาน

  เลือกสถานะของทีวีของท่านจากด้านล่าง ขั้นตอนการสั่งงานจะแปรผันไปตามสถานะของทีวีนั้น


  ถ้าหากหน้าจอ Home สามารถแสดงได้

  หมายเหตุ:

  • สำหรับ X74xxH_X75xxH ซีรีส์: ข้ามขั้นตอนที่ 5 และ 6.
  • หน้าจอที่แสดงอาจจะแตกต่างกันไปได้ ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์หรือเวอร์ชันของระบบปฏิบัติการนั้น ๆ
  1. เปิดทีวีขึ้นมา
  2. กดที่ปุ่ม โฮม (HOME) บนรีโมทคอนโทรล
  3. เลือกที่  การตั้งค่า (Settings)
  4. ขั้นตอนต่อไปจะขึ้นอยู่กับเมนูตัวเลือกในทีวีของท่าน:
   • เลือกที่ ค่ากำหนดอุปกรณ์ (Device Preferences)รีเซ็ต (Reset)
   • เลือกที่  ค่ากำหนดอุปกรณ์ (Device Preferences) — เกี่ยวกับ (About)รีเซ็ต (Reset)
   • เลือกไปที่ หน่วยความจำและรีเซ็ต (Storage & reset)
  5. เลือกไปที่ รีเซ็ตเป็นค่าจากโรงงาน (Factory data reset)
  6. เลือกไปที่ ลบทุกอย่าง (Erase everything)
   หมายเหตุ: ถ้าหากมีการถามถึงรหัสผ่าน ให้ใส่รหัสผ่านของ Parental lock (Broadcast)
  7. เลือกที่ ตกลง (Yes)

  ถ้าหากหน้าจอ Home ไม่สามารถแสดงได้ (ปุ่ม HOME บนตัวรีโมทคอนโทรลไม่ทำงาน)

  สำหรับ X74xxH_X75xxH ซีรีส์:

  สำหรับรุ่นอื่น ๆ :

  ถ้าหากมีการตอบสนองเมื่อท่านกดปุ่ม ช่วยเหลือ (HELP) บนตัวรีโมทคอนโทรล ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้
  หมายเหตุ:

  • หน้าจอที่แสดงอาจจะแตกต่างกันไปได้ ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์หรือเวอร์ชันของระบบปฏิบัติการนั้น ๆ
  1. เปิดทีวีขึ้นมา
  2. กดที่ปุ่ม ช่วยเหลือ (HELP) บนรีโมทคอนโทรล
  3. เลือกที่ คู่มือ (Manual) (คู่มือช่วยเหลือ) (Help Guide) หรือ คู่มือช่วยเหลือ (Help Guide) ใน วิธีการใช้ทีวีของท่าน
  4. เลือกที่ การตั้งค่า (Settings)
  5. เลือกที่ กำหนดค่าทีวี (Configuring the TV)
  6. เลือกที่ ดูทีวี (Watching TV) หรือ ทีวี (TV)
  7. เลือกที่   การตั้งค่า (Settings)
   ภาพหน้าจอสำหรับ คู่มือให้ความช่วยเหลือ (Help Guide)
  8. ขั้นตอนต่อไปจะขึ้นอยู่กับเมนูตัวเลือกในทีวีของท่าน:
   • เลือกที่ ค่ากำหนดอุปกรณ์ (Device Preferences)รีเซ็ต (Reset) (Android 9)
   • เลือกไปที่ หน่วยความจำและรีเซ็ต (Storage & reset) (Android 8.0 หรือก่อนหน้านั้น)
  9. เลือกไปที่ รีเซ็ตกลับไปเป็นค่าจากโรงงาน (Factory data reset)
  10. เลือกไปที่ ลบทุกอย่าง (Erase everything)
   หมายเหตุ: ถ้าหากมีการถามถึงรหัสผ่าน ให้ใส่รหัสผ่านของ Parental lock (Broadcast)
  11. เลือกที่ ตกลง (Yes)