หมายเลข ID หัวข้อ : 00064158 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 02/02/2021

BRAVIA TV 4K/8K ของฉันใช้งานกับ HDCP 2.2 หรือ 2.3 ได้หรือไม่?

  ทีวีของท่านจะใช้งานกับ HDCP 2.2 หรือ 2.3 ได้หรือไม่จะขึ้นอยู่กับรุ่นของเครื่องนั้น ๆ

  หมายเหตุ: กรุณาอ้างอิงกับคำถามและคำตอบต่อไปนี้ เพื่อทำการตรวจเช็คดูว่าขั้วต่อ HDMI ใน Android TV™ ตอบสนองต่อ HDR หรือไม่.
  Android TV ของฉันใช้ HDR ได้หรือไม่?

  สำหรับ Android TV ที่ออกในปี 2562:
  ทุกขั้วต่อในเครื่อง BRAVIA TV 4K/8K ทั้งหมดจะรองรับโปรโตคอล HDCP 2.2 หรือ 2.3 ได้

  สำหรับ Android TV ที่ออกในปี 2561 หรือก่อนหน้า:
  ทุกขั้วต่อในเครื่อง BRAVIA TV 4K ทั้งหมดจะรองรับโปรโตคอล HDCP 2.2 ได้

  สำหรับทีวีอื่นที่ไม่ใช่ Android Tv:
  รุ่นต่อไปนี้ใช้ได้กับ HDCP 2.2

  • เครื่องรุ่นปี 2561:
   ทุกขั้วต่อใน X72F ซีรีส์และ X70F / X73F ซีรีส์ จะรองรับโปรโตคอล HDCP 2.2 ได้
  • เครื่องรุ่นปี 2560:
   ทุกขั้วต่อใน X67E / X69E ซีรีส์ และ X70E / X72E ซีรีส์ จะรองรับโปรโตคอล HDCP 2.2 ได้
  • เครื่องรุ่นปี 2557:
   ขั้วต่อ HDMI 1 และHDMI 2 ของเครื่อง 4K BRAVIA TV ทั้งหมด จะรองรับโปรโตคอล HDCP 2.2 ได้
  • เครื่องรุ่นปี 2556:
   ขั้วต่อ HDMI 4 ของ KDL-X8500A/X850A ซีรีส์รองรับโปรโตคอล HDCP 2.2 ได้
   หมายเหตุ:เมื่อดูคอนเทนท์ 4K จากเครื่องเล่นมีเดีย Sony 4K Ultra HD ในรุ่นปี 2013 ใดๆ นอกเหนือจาก KDL-X8500A/X850A ซีรีส์ อาจจะจำเป็นต้องทำการปรับปรุงทีวี ให้ดีขึ้นโดยศูนย์บริการของโซนี่
   สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ให้อ้างอิงกับ คู่มือเครื่องเล่นมีเดีย 4K Ultra HD