หมายเลข ID หัวข้อ : 00187376 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 12/02/2023พิมพ์

การเชื่อมต่อ Bluetooth: คำถามที่พบบ่อยสำหรับ Sony Android TV™/Google TV™

  หน้านี้จะอธิบาย คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ Bluetooth สำหรับ Sony Android TV หรือ Google TV
  คลิกที่หัวข้อ เพื่อดูหัวข้อความช่วยเหลือต่าง ๆ


  ข้อมูลพื้นฐาน

  สำหรับข้อมูลต่อไปนี้ ให้อ้างอิงกับคู่มือให้ความช่วยเหลือ (Help Guide)

  • วิธีการจับคู่หูฟัง ทีวี กับอุปกรณ์ Bluetooth
  • โปรไฟล์ของ Bluetooth ที่รองรับได้

  การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เสียง (หูฟัง ลำโพง และเครื่อง Soundbar)

  รุ่นที่รองรับ Bluetooth A2DP สามารถจะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ออดิโอ Bluetooth เช่น หูฟังหรือ ลำโพงได้
  สำหรับข้อมูลการใช้งานร่วมกันได้ กรุณาอ้างอิงกับหัวข้อต่อไปนี้:

  สำหรับข้อมูลในการจับคู่กับอุปกรณ์ออดิโอ Bluetooth กรุณาอ้างอิงกับหัวข้อต่อไปนี้:

  สำหรับการแก้ปัญหาการเชื่อมต่อ Bluetooth กรุณาอ้างอิงกับหัวข้อต่อไปนี้:


  เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ตัวอื่น


  การแก้ปัญหา

  ถ้าหากท่านไม่สามารถจับคู่หรือ เชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth ของท่านกับทีวีได้ กรุณาอ้างอิงกับหัวข้อต่อไปนี้:

  ถ้าหากท่านพบปัญหาการเชื่อมต่อ Bluetooth อุปกรณ์เสียงของท่านใน Android TV หรือ Google TV (2560 ถึง 2564) กรุณาอ้างอิงกับหัวข้อต่อไปนี้