หมายเลข ID หัวข้อ : 00206522 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 19/09/2023พิมพ์

เสียง Dolby Digital Plus ไม่ออกมาจากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับสายออปติคอลดิจิทัล (Optical digital)

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้กับเครื่องที่ระบุเท่านั้น กรุณาตรวจเช็คที่ผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานได้ ของหัวข้อนี้

  นี่เป็นข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์นี้ เมื่อรับออดิโอแบบ Dolby Digital Plus ทีวีนี้ออกแบบมาให้ปิดเสียงจากแจ็ค DIGITAL AUDIO (OPTICAL) OUT ถ้าหากท่านต้องการจะฟังเสียงด้วย Dolby Digital Plus กรุณาเชื่อมต่อกับแจ็คขั้วต่อ HDMI ARC หรือ HDMI eARC บนทีวี และอุปกรณ์เอาต์พุตในเป้าหมาย ด้วยสาย HDMI

  หมายเหตุ: เมื่อท่านใช้สายออปติคอลดิจิทัล (Optical digital) เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่านสามารถจะรับฟังเสียงต่าง ๆได้เช่น Dolby Digital ตามขั้นตอนด้านล่างนี้

  1. ตั้งค่าเอาต์พุตลำโพง (Speaker output) ของทีวีไปที่ระบบเสียง (Audio system)

   1. กรุณาเปิดหน้าจอ การตั้งค่า (Settings) ขึ้นมา วิธีการเข้าใช้งาน การตั้งค่า (Settings)
   2. ขั้นตอนต่อไปจะขึ้นอยู่กับเมนูตัวเลือกในทีวีของท่าน:
    • เลือกที่ การแสดงผลและการปรับเสียง (Display & Sound)สัญญาณเสียงออก (Audio output)ลำโพง (Speakers)ระบบเสียง (Audio system)
    • เลือกที่ การตั้งค่า BRAVIA (BRAVIA Settings)ลำโพง (Speakers)ระบบเสียง (Audio system)
    • เลือกที่ การปรับเสียง (Sound)ลำโพง (Speakers)ระบบเสียง (Audio system)
  2. สำหรับรุ่นที่มี การตั้งค่าเอาต์พุตของ Dolby Digital Plus ให้ตั้งไปที่ Dolby Digital
   1. กรุณาเปิดหน้าจอ การตั้งค่า (Settings) ขึ้นมา วิธีการเข้าใช้งาน การตั้งค่า (Settings)
   2. ขั้นตอนต่อไปจะขึ้นอยู่กับเมนูตัวเลือกในทีวีของท่าน:
    • เลือกที่ การแสดงผลและเสียง (Display & Sound)สัญญาณเสียงออก (Audio output)เอาต์พุต Dolby Digital Plus (Dolby Digital Plus output) หรือ ช่องต่อออกของสัญญาณเสียงดิจิทัล (Digital Audio Out)Dolby Digital
    • เลือกที่ เสียง (Sound)การปรับเสียง (Sound Adjustments) หรือ เสียง (Sound)การตั้งค่าขั้นสูง (Advanced settings)เกี่ยวข้องกับอินพุต (Input related) หรือ ทั่วไป (Common)เอาต์พุต Dolby Digital PlusDolby Digital