หมายเลข ID หัวข้อ : 00206525 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 24/01/2019พิมพ์

ไม่มีเสียงจาก Home theater, Amplifier หรือ AV receiver. (X9350D/X94xxC/X93xxC ซีรีส์)

  เพื่อให้มีเสียงของทีวีออกที่อุปกรณ์ออดิโอด้วยขั้วต่อแจ็ค Optical Digital Audio Out หรือขั้วต่อแจ็ค HDMI ARC,ให้ตั้ง ClearAudio+ และ Sound Restoration (DSEE) ไปที่ Off ด้วยขั้นตอนต่อไปนี้.

  หมายเหตุ:

  • X9350D/X94xxC/X93xxC ซีรีส์ รองรับ High-Resolution Audio ได้แต่ไม่ให้สัญญาณ High-Resolution Audio ออกมาที่ขั้วต่อแจ็ค Optical Digital Audio Out หรือขั้วต่อแจ็ค HDMI ARC.
  • เสียง High-Resolution จะออกมาเฉพาะที่ลำโพงในตัวของ Android TV.

  • ตั้งให้ ClearAudio+ ไปที่ Off
   1. กดที่ปุ่ม HOME บนรีโมทคอนโทรล.
   2. เลือกที่Settings.
   3. เลือกที่ Sound ในหมวดของ TV.
   4. เลือกที่ Sound.
   5. เลือกที่ ClearAudio+.
   6. เลือกที่ Off.

  • ตั้ง Hi-Res Up-Scaling (DSEE HX) ไปที่ Off
   1. กดที่ปุ่ม HOME บนรีโมทคอนโทรล.
   2. เลือกที่Settings.
   3. เลือกที่ Sound ในหมวดของ TV.
   4. เลือกที่ Sound.
   5. เลือกที่ Hi-Res Up-Scaling (DSEE HX).
   6. เลือกที่ Off.