หมายเลข ID หัวข้อ : 00146239 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 24/03/2016พิมพ์

คำถามที่พบบ่อยสำหรับฟังก์ชั่น BRAVIA TV Illumination LED. (เครื่องรุ่นปี 2557 และใหม่กว่า)

    BRAVIA TV - Illumination LED

    Image

    [A] Illumination LED

    ให้อ้างอิงกับคำถามและคำตอบต่อไปนี้