หมายเลข ID หัวข้อ : 00157396 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 10/01/2024พิมพ์

ไม่ได้ยินเสียงทีวีจาก Soundbar หรือระบบโฮมเธียเตอร์

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

  ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อแก้ปัญหานี้:
  หมายเหตุ: ถ้าหากไม่มีเสียงออกมาจากซับวูฟเฟอร์ Soundbar ให้อ้างอิงกับหัวข้อ ไม่มีเสียงออกมาจากซับวูฟเฟอร์

  1. ในขณะที่ทีวี และอุปกรณ์เสียง (Soundbar ระบบโฮมเธียเตอร์) ปิดอยู่ ให้ถอดสายเคเบิลต่าง ๆ ออกและจากนั้นเชื่อมต่อกลับเข้าไปใหม่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายเคเบิลต่าง ๆ ระหว่างทีวี และอุปกรณ์เสียงมีการเชื่อมต่ออย่างแน่นหนาดีแล้ว
  2. ตรวจสองให้แน่ใจว่าท่านได้เชื่อมต่ออย่างเหมาะสมตามรุ่นของทีวี และอุปกรณ์เสียง

   หมายเหตุ: ขึ้นอยู่กับรุ่นนั้น ๆ ชื่อ และการสั่งงานอาจจะแตกต่างกันได้ หรือการตั้งค่าบางอย่างอาจจะไม่มี สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ให้อ้างอิงกับคู่มือของทีวี หรืออุปกรณ์เสียงนั้น ๆ

   ถ้าหากทั้งทีวี และอุปกรณ์เสียงมีพอร์ต HDMI ที่มีชื่อเป็น ARC หรือ eARC

   ถ้าหากพอร์ต HDMI ไม่มีชื่อ ARC หรือ eARC บนทีวีหรืออุปกรณ์เสียง (การใช้สายเสียงดิจิทัลแบบออปติคอล)

   ถ้าหากใช้เฉพาะสายเสียงดิจิทัลแบบออปติคอล

   ถ้าหากใช้เฉพาะสายเสียงอนาล็อก

  3. ตรวจสอบว่าการตั้งค่าของช่องต่อสัญญาณเสียงออกของทีวีของท่านตั้งไปที่อุปกรณ์เสียงนั้น ถ้าหากทีวีของท่านเป็น BRAVIA TV ให้ตั้ง ลำโพง (Speakers) นั้นไปที่ ระบบเสียง (Audio System) ขั้นตอนด้านล่างเป็นตัวอย่างของ Sony Android TV™ หรือ Google TV™
   หมายเหตุ: การเชื่อมต่อทีวีและระบบเสียงด้วยสายอย่างเดียว จะไม่มีเสียงออกมาจากระบบเสียงนั้น
   1. เปิดหน้าจอ การตั้งค่า (Settings) ขึ้นมา วิธีการเข้าใช้งาน การตั้งค่า (Settings)
   2. ขั้นตอนต่อไปจะขึ้นอยู่กับเมนูตัวเลือกในทีวีของท่าน:
    • เลือกที่ จอแสดงผลและเสียง (Display & Sound)ช่องต่อสัญญาณเสียงออก (Audio output)ลำโพง (Speakers)ระบบเสียง (Audio System)
    • เลือกที่ เสียง (Sound)ลำโพง (Speakers)ระบบเสียง (Audio System)
  4. ถ้าหากโหมดของระบบเสียงมีการตั้งไปเป็นอย่างอื่นที่ไม่ใช่ ทีวี (TV) หรือมีเมนู หน้าหลัก (Home) แสดงขึ้นมา จะไม่มีเสียงออกมา กดที่ปุ่ม อินพุต (Input) หรือ ทีวี (TV) บนตัวรีโมทของอุปกรณ์เสียง จากนั้นตั้งโหมดอินพุตไปที่ ทีวี (TV)
  5. เปิดทีวีขึ้นมา จากนั้นเปิดอุปกรณ์เสียงของท่าน
   หมายเหตุ: ขึ้นกับลำดับที่ท่านเปิดขึ้นมา ระบบอาจจะมีการปิดเสียงไว้ และ การปิดเสียง (Muting) จะแสดงที่จอแสดงผลแผงด้านหน้าของระบบเสียง
  6. ถ้าหากทีวีของท่านเป็น BRAVIA TV ให้อัปเดตซอฟต์แวร์ของทีวีไปเป็นเวอร์ชันล่าสุด
   หมายเหตุ: สำหรับวิธีการอัปเดตทีวีของท่าน ให้อ้างอิงกับหัวข้อ วิธีการอัปเดตซอฟต์แวร์
  7. อัปเดตซอฟต์แวร์อุปกรณ์เสียงของท่านให้เป็นเวอร์ชันล่าสุด
   หมายเหตุ: ถ้าต้องการอัปเดตอุปกรณ์เสียงของท่าน ให้เข้าไปที่ เว็บไซต์การสนับสนุนของ Sony ค้นหาอุปกรณ์เสียงของท่านโดยการใส่หมายเลขรุ่นเข้าไป และจากนั้นไปที่ส่วนของ ดาวน์โหลด (Downloads)
  8. รีเซ็ตอุปกรณ์เสียงและทีวี
   หมายเหตุ: สำหรับวิธีการรีเซ็ต ให้อ้างอิงกับคู่มือของอุปกรณ์ของท่าน