หมายเลข ID หัวข้อ : 00197729 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 29/02/2024พิมพ์

วิธีการเชื่อมต่อ Soundbar กับทีวีของฉัน?

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

  หัวข้อนี้จะอธิบายวิธีการที่ท่านจะเชื่อมต่อ Soundbar กับทีวี

  ท่านสามารถใช้ดังต่อไปนี้:

  1. สายเคเบิล HDMI จากพอร์ต HDMI ชื่อ ARC/eARC
  2. สายเคเบิลออปติคอล ในกรณีทีวีของท่านไม่มี HDMI
  3. สายเคเบิล เสียงอนาล็อก ถ้าหากทีวีของท่านมีช่องต่อสัญญาณเสียงออกอนาล็อก
  4. Bluetooth ถ้าหากทีวีของท่านมี โปรไฟล์ A2DP

  หลังการเชื่อมต่อ ถ้าหาก Soundbar ไม่เล่นเสียงทันที ตรวจดูการตั้งค่าเสียงของทีวีและ Soundbar ของท่าน:

  ขั้นตอนด้านล่างเป็นตัวอย่างของ Sony Android TV™ หรือ Google TV™

  • เปิดหน้าจอ การตั้งค่า (Settings) ขึ้นมา วิธีการเข้าใช้งาน การตั้งค่า (Settings)
  • ขั้นตอนต่อไปจะขึ้นอยู่กับเมนูตัวเลือกในทีวีของท่าน:
   • เลือกที่ จอแสดงผลและเสียง (Display & Sound)ช่องต่อสัญญาณเสียงออก (Audio output)ลำโพง (Speakers)ระบบเสียง (Audio System)
   • เลือกที่ การปรับเสียง (Sound)ลำโพง (Speakers)ระบบเสียง (Audio system)
  • ขึ้นกับรุ่นเครื่องของท่าน อาจจะจำเป็นต้องสลับการตั้งค่า Soundbar ของท่านไปเป็นทีวี (TV)

  วิธีการเชื่อมต่อ Soundbar เข้ากับทีวีโดยตรง

  วิธีการเชื่อมต่อ Soundbar ด้วยสาย HDMI


  วิธีการเชื่อมต่อ Soundbar ด้วยสายเสียงแบบออปติคอล (Optical Audio)


  วิธีการเชื่อมต่อ Soundbar ด้วยสายเสียงอนาล็อก (Aux)


  วิธีการเชื่อมต่อ Soundbar ผ่าน Bluetooth


  หมายเหตุ:

  • รูปตัวอย่างของการเชื่อมต่อแบบใช้สายโดยใช้เครื่องรุ่น HT-CT660 ขึ้นอยู่กับระบบของท่าน ตำแหน่งของขั้วต่อจะแตกต่างกันไปได้ กรุณาอ้างอิงกับคู่มือการใช้งานสำหรับรายละเอียดต่างๆ
  • ถ้าหากเครื่อง Soundbar ของท่านมาพร้อมกับลำโพงซับวูฟเฟอร์ กรุณาหลีกเลี่ยงการวางสิ่งต่างๆ ด้านบนตัวลำโพงซับวูฟเฟอร์นี้ เนื่องจากลำโพงซับวูฟเฟอร์นี้จะสร้างการสั่นสะเทือน สิ่งต่างๆ ที่วางด้านบนตัวลำโพงอาจจะตกลงมาได้