หมายเลข ID หัวข้อ : 00151783 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 26/10/2023พิมพ์

ฟีเจอร์ Audio Return Channel (ARC) คืออะไร ?

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

  ฟีเจอร์ ARC จะลดความจำเป็นในการใช้สายออดิโอคอมโปสิต หรือสายออฟติคอลเพิ่มเติมเมื่อเชื่อมต่อเครื่องรับ Audio/Video (A/V) หรือระบบเสียงเซอร์ราวด์เข้ากับทีวี การเชื่อมต่อสาย HDMI จากเครื่องรับ A/V ที่ใช้งานได้กับ ARC เข้ากับทีวีที่ใช้งานได้กับ ARC จะทำให้สามารถใช้งานต่อไปนี้ได้:

  • ส่งออดิโอไปให้กับเครื่องรับ A/V จากทีวีได้
  • รับชมและรับฟังภาพยนตร์และคอนเทนท์อื่น ๆจากอุปกรณ์ให้สัญญาณต่าง ๆที่ส่งผ่านเครื่องรับ A/V เพื่อไปดูบนทีวี

  รูปภาพต่อไปนี้แสดงการเชื่อมต่อเสียงจาก TV ที่เข้ากันได้กับ ARC ไปยังชุดออดิโอที่เข้ากันได้กับ ARC เช่นกัน:
  รูปภาพประกอบ
  [A]: TV
  [B]: ระบบเสียง
  [C]: อินพุต HDMI ARC บน TV
  [D]: เอาต์พุต HDMI ARC บนระบบเสียง
  [E]: สาย HDMI (สาย HDMI คุณภาพสูง ความเร็วสูง)

  หมายเหตุ: สาย HDMI คุณภาพต่ำที่ไม่มีป้ายความเร็วสูงแสดงกำกับอยู่จะไม่สามารถให้ฟังก์ชั่น ARC ได้
  รูปภาพประกอบ

  รูปภาพต่อไปนี้เป็นการแสดงการเชื่อมต่อที่ต้องให้มีเสียงจากทีวีเข้ากับชุดโฮมออดิโอที่ใช้งานกับ ARC ไม่ได้:
  รูปภาพประกอบ

  หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลเฉพาะรุ่นเกี่ยวกับขั้นตอนใด ๆ ในวิธีการแก้ปัญหานี้ ให้อ้างอิงกับคู่มือที่จัดมาให้