หมายเลข ID หัวข้อ : 00260948 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 24/08/2023พิมพ์

ใช้เวลานานกว่าไอคอนแอปจะแสดงขึ้นมาในเมนูโฮม (Home) หลังการเปิดทีวีขึ้นมาโดยใช้เสียบปลั๊กสายไฟ (สายไฟหลัก)

    ข้อสำคัญ:หัวข้อนี้จะใช้ได้กับ ผลิตภัณฑ์ที่ระบุเท่านั้น กรุณาตรวจเช็คที่ผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานได้ ของหัวข้อนี้

    เนื่องจากหน้าจอ โฮม (Home) มีการดึงมาจากเนื้อหาของเครือข่ายที่ดาวน์โหลดมา จึงจะใช้เวลาบ้างที่จะมีการแสดงไอคอนของแอปขึ้นมา ขึ้นอยู่กับสภาวะแวดล้อมเครือข่ายของท่าน เพื่อที่จะปรับปรุงสถานการณ์ ให้ใช้ รีโมทคอนโทรลทำการปิดและเปิดทีวีแทนการถอดปลั๊กสายไฟ AC (สายไฟหลัก) ออกและเสียบกลับเข้าไปใหม่