หมายเลข ID หัวข้อ : 00283969 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 06/07/2023พิมพ์

ใช้ทีวีเป็นนาฬิกาปลุกโดยใช้ฟังก์ชันตั้งเวลาเปิด (On Timer)

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

  ตื่นขึ้นมากับรายการทีวีที่ชื่นชอบของท่าน โดยใช้ ฟังก์ชัน ตั้งเวลาเปิด (On Timer) ซึ่งเป็นตัวเลือกแทนนาฬิกาปลุกในโทรศัพท์ของท่าน ตั้งเวลาเปิด (On Timer) ของทีวีเป็นวิธีการที่ดีมากสำหรับการปลุกโดยไม่มีการจูงใจในการเลื่อนปลุกของท่าน เมื่อเปิดทีวีไว้การทำงานจะยังคงอยู่ การปลุกของท่านจะเริ่มต้นวันใหม่ของท่านตรงเวลา

  ถ้าต้องการตั้งเวลาเปิด (On Timer)

  เลือกหนึ่งในขั้นตอนด้านล่างที่ตรงกับเส้นทางเมนูทีวีของท่าน ซึ่งขั้นตอนอาจจะแตกต่างกันไปตามรุ่นของทีวี ถ้าหากท่านต้องการตรวจดูชนิดทีวีของท่าน กรุณาอ้างอิงกับหัวข้อ วิธีตรวจดูว่า BRAVIA TV ของท่านเป็น Google TV™, Android TV™ หรือทีวีแบบอื่น ๆ

  หมายเหตุ: ภาพหน้าจอที่แสดงอยู่นี้ ใช้เป็นตัวอย่างสำหรับอ้างอิงเท่านั้น เส้นทางของเมนูจริงอาจจะแตกต่างกันไปตาม ประเทศ รุ่น หรือเวอร์ชันของเฟิร์มแวร์ของท่าน

  รุ่นที่เป็น Google TV

  รุ่นที่เป็น Android TV

  ทีวีรุ่นอื่น ๆ