หมายเลข ID หัวข้อ : 00255947 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 05/03/2023พิมพ์

วิธีเปลี่ยนหรือรีเซ็ตข้อมูล รหัสผ่าน บัญชีผู้ใช้ของท่านสำหรับ Sony Cloud Service for Home Entertainment & Sound Products

    ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฏิบัติการที่ระบุเท่านั้น ตรวจดูที่ ผลิตภัณฑ์และกลุ่มที่ใช้ได้ (Applicable Products and Categories) สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ

    ท่านสามารถเปลี่ยนหรือรีเซ็ตข้อมูลรหัสผ่านบัญชีผู้ใช้ของท่านได้โดยการไปที่บัญชีผู้ใช้ Sony Cloud Service for Home Entertainment & Sound Products ที่ท่านสร้างไว้เพื่อใช้บริการต่าง ๆ ของ Sony

    ถ้าต้องการจะเข้าไปที่ข้อมูล บัญชีผู้ใช้ของท่าน ให้ใช้อุปกรณ์มือถือทำการสแกน QR code ด้านล่าง:

    QR code สำหรับประเทศต่าง ๆ ที่ไม่ใช่ ประเทศจีน

    หมายเหตุ: QR Code เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ DENSO WAVE INCORPORATED ในประเทศ ญี่ปุ่นและประเทศอื่น ๆ