หมายเลข ID หัวข้อ : 00106702 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 17/11/2019

จะทำอะไรได้บ้างเมื่อมีเส้นบนหน้าจอ หน้าจอเบลอ เกิดภาพซ้อนขึ้น หน้าจอเป็นสีเทา หรือมีสีแปลก ๆเกิดขึ้น

  ลองวิธีแก้ปัญหา ตามปัญหาที่ท่านพบ:

  หมายเหตุ:

  เนื้อหา (CONTENTS):


  เส้นบนหน้าจอ (แนวตั้ง/แนวระดับ แถบ)

  ผังรูปของอาการ


  กดที่ปุ่ม HOME บนตัวรีโมทเพื่อให้แสดงหน้าจอเมนูของทีวี

  มีปัญหาเดียวกันเกิดในหน้าจอเมนู

  อาจจะมีปัญหากับทีวีของท่าน ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อแก้ปัญหา:

  1. ทำการรีสตาร์ท ทีวี และตรวจเช็คดูว่าปัญหาดีขึ้นหรือไม่
   1. ปิดทีวี และถอดปลั๊กสายไฟ AC (สายไฟหลัก)ออก
   2. ถอดปลั๊กทิ้งไว้นาน 2 นาที
   3. เสียบปลั๊กสายไฟ AC (สายไฟหลัก) และเปิดทีวี เพื่อตรวจเช็คดูสถานะ
  2. ถ้าหากขั้นตอนข้างต้นไม่ช่วยแก้ปัญหา ตัวเครื่องอาจจะต้องได้รับ การบริการ การซ่อมและการรับประกัน

  ในกรณีที่ไม่มีปัญหาในหน้าจอเมนูนั้น
  อาจจะมีปัญหากับสัญญาณที่ส่งออกอากาศมา กล่องรับสัญญาณเคเบิล/ดาวเทียม IPTV หรือ อุปกรณ์อื่น เช่น เครื่องเล่น DVD
  ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อทำการแก้ปัญหา:

  หมายเหตุ:

  • ถ้าเกิดปัญหานี้เฉพาะช่อง หรือเฉพาะสถานี อาจจะเกิดจากแหล่งกำเนิดสัญญาณของผู้ที่ส่งออกอากาศนั้น กรุณาติดต่อกับผู้ให้่บริการของท่านสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
  • ถ้าหากท่านพบกับปัญหาต่าง ๆเมื่อเชื่อมต่อทีวีและอุปกรณ์ Audio/Video ผ่านทางสายอนาล็อก (สายคอมโปสิต หรือสายคอมโปเนนท์) หรือสาย HDMI ให้ตรวจเช็คกับส่วนต่อไปนี้ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะทำในขั้นตอนด้านล่าง: ปัญหาเรื่องหน้าจอ (เป็นเส้น/เบลอ/มีสีแปลก ๆ) จากอุปกรณ์ Audio/Video
  1. ปิดอุปกรณ์ที่ทำงานด้วยไฟฟ้า หรือแบตเตอรี่ ที่อาจจะสร้างความถี่วิทยุ (RF) รบกวนได้
  2. ถ้าหากมีการใช้เสาอากาศ สัญญาณที่ส่งออกอากาศจะมีการสะท้อนกับภูเขา หรืออาคารสูงแวดล้อมที่อยู่ใกล้เคียง อาจจะทำให้เกิดภาพซ้อนได้
   แนะนำให้ทำการปรับทิศทางของเสาอากาศและตำแหน่งที่ติดตั้ง
  3. ลองทำการเสียบปลั๊กไฟกับเต้ารับไฟ และ/หรือ สายต่อพ่วงป้องกันไฟกระชาก ตัวอื่นที่แตกต่างออกไป
   อาการเหล่านี้สามารถจะเกิดขึ้นได้ ถ้าหากเต้ารับไฟมีการต่อสายไฟไม่ถูกต้อง หรือไม่ให้แรงดันไฟที่ถูกต้องออกมา
   ถ้าหากใช้ตัวป้องกันไฟกระชาก หรือสายไฟต่อพ่วง อาจจะมีความบกพร่องได้

  (กลับไปด้านบน)
   


  หน้าจอเบลอ (พร่ามัว เลอะเลือน จืดชืด)  กดที่ปุ่ม HOME บนตัวรีโมทเพื่อให้แสดงหน้าจอเมนูของทีวี

  หากมีปัญหาเดียวกันเกิดในหน้าจอเมนูด้วย
  อาจจะมีปัญหากับทีวีของท่าน
  หมายเหตุ: รูปภาพอาจจะดูเหมือนกับมีหาง หรือหน้าจออาจจะมืดในระหว่างที่ใช้ในบริเวณที่หนาวเย็น ไม่ได้เป็นความผิดปกติ และจะคืนสภาพเดิมได้เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นไปสู่สภาวะปกติ

  1. ทำการรีสตาร์ท ทีวี และตรวจเช็คดูว่าปัญหาดีขึ้นหรือไม่
   1. ปิดทีวี และถอดปลั๊กสายไฟ AC (สายไฟหลัก)ออก
   2. ถอดปลั๊กทิ้งไว้นาน 2 นาที
   3. เสียบปลั๊กสายไฟ AC (สายไฟหลัก) และเปิดทีวี เพื่อตรวจเช็คดูสถานะ
  2. ถ้าหากทีวีเชื่อมต่ออยู่กับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ใช้งานได้และมีความเสถียร ให้ติดตั้งซอฟต์แวร์ของทีวีตัวล่าสุดเข้าไป ให้อ้างอิงกับ FAQ ต่อไปนี้
   วิธีดำเนินการอัปเดตซอฟต์แวร์
  3. ทำความสะอาดหน้าจอทีวี ให้อ้างอิงกับ FAQ ต่อไปนี้
   วิธีการดูแลรักษา LCD TV
  4. ถ้าหากขั้นตอนข้างต้นไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาให้ ตัวเครื่องอาจจะจำเป็นต้องส่งเข้ารับ การบริการ การซ่อมและการรับประกัน


  ในกรณีที่ไม่มีปัญหาในหน้าจอเมนูนั้น
  อาจจะมีปัญหากับการตั้งค่าของทีวีสัญญาณที่ส่งออกอากาศมา กล่องรับสัญญาณเคเบิล/ดาวเทียม IPTV หรือ อุปกรณ์อื่น เช่น เครื่องเล่น DVD
  ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อทำการแก้ปัญหา:
  หมายเหตุ: ถ้าหากท่านพบกับปัญหาต่าง ๆเมื่อเชื่อมต่อทีวีและอุปกรณ์ Audio/Video ผ่านทางสายอนาล็อก (สายคอมโปสิต หรือสายคอมโปเนนท์) หรือสาย HDMI ให้ตรวจเช็คกับส่วนต่อไปนี้ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะทำในขั้นตอนด้านล่าง: ปัญหาเรื่องหน้าจอ (เป็นเส้น/เบลอ/มีสีแปลก ๆ) จากอุปกรณ์ Audio/Video

  1. สำหรับทีวีที่มี ฟังก์ชัน Motionflow ให้เลือกไปที่ Standard หรือ Off
  2. ถ้าหากมีการใช้เสาอากาศ สัญญาณที่ส่งออกอากาศจะมีการสะท้อนกับภูเขา หรืออาคารสูงแวดล้อมที่อยู่ใกล้เคียง อาจจะทำให้เกิดภาพซ้อนได้
   แนะนำให้ทำการปรับทิศทางของเสาอากาศและตำแหน่งที่ติดตั้ง
  3. คุณภาพที่ได้จากแผ่น DVD ที่บันทึกในเครื่องบันทึก DVD ในบ้าน มักจะไม่แน่นอนเนื่องมาจากมีการตั้งค่าของคุณภาพที่แตกต่างกันในเครื่องบันทึกต่าง ๆ นั้น
   คุณภาพของภาพจากเทป VHS มักจะออกมาแย่กว่าต้นทางอย่างเห็นได้ชัด อาการที่เห็นมักจะได้แก่ภาพที่เป็นเม็ดและสีซีด
  4. การรีเซ็ตทีวีของท่านให้กลับไปเป็นค่าเริ่มต้นที่มาจากโรงงาน ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานที่จัดมาให้พร้อมกับตัวเครื่อง

  (กลับไปด้านบน)
   


  ภาพซ้อน (ภาพเป็นเงา ภาพซ้ำซ้อน)  ให้อ้างอิงกับคำถามที่พบบ่อยต่อไปนี้
  ภาพและวิดีโอในทีวีมีการแสดงภาพซ้อน

  (กลับไปด้านบน)
   


  แสดงภาพผิดปกติ

  ให้อ้างอิงกับคำถามที่พบบ่อยต่อไปนี้
  หน้าจอแสดงออกมาเป็นเมฆฝ้า เงาขาว หรือจุดขาวเมื่อไม่มีอินพุตหรือเมื่อดูฉากที่มีความมืดมาก ๆ

  (กลับไปด้านบน)
   


  หน้าจอเป็นสีเทา

  ถ้าหากหน้าจอเป็นสีเทา เมื่อดูรายการทีวี ให้ลองดำเนินการดังต่อไปนี้

  1. ทำการรีเซ็ตทีวี สำหรับรายละเอียดวิธีการรีเซ็ต ให้ดูจาก FAQ ด้านล่าง
   วิธีการ รีเซ็ต Android TV
   วิธีทำการเพาเวอร์รีเซ็ตในเครื่องรับโทรทัศน์โซนี่
  2. การอัปเดตซอฟต์แวร์ทีวีของท่านให้เป็นเวอร์ชันล่าสุด
   วิธีดำเนินการอัปเดตซอฟต์แวร์ 

  (กลับไปด้านบน)
   


  มีสีแปลก ๆบนหน้าจอ (กึ่งโพสิทิฟ-เนกกาทิฟ (Solarization) ไม่มีสี สีจาง สีปนกัน/สีแพร่เข้าหากัน)  กดที่ปุ่ม HOME บนตัวรีโมทเพื่อให้แสดงหน้าจอเมนูของทีวี

  หากมีปัญหาเดียวกันเกิดในหน้าจอเมนูด้วย
  อาจจะมีปัญหากับทีวีของท่าน

  • ถ้าหากทีวีของท่านมีฟังก์ชันรีเซ็ตสำหรับการตั้งค่าภาพ ให้ทำตามคำสั่งด้านล่าง เพื่อทำการรีเซ็ตการตั้งค่า
   1. กดที่ปุ่ม HOME หรือ MENU บนตัว รีโมทคอนโทรล
   2. ขั้นตอนต่อไปจะขึ้นอยู่กับเมนูตัวเลือกในทีวีของท่าน:
    • เลือกที่  Settings - Display & Sound Picture & Display หรือ DisplayPicture หรือ Picture adjustments - Advanced settings - Reset
    • เลือกที่ Settings DisplayPictureReset
    • เลือกที่ Settings — System Settings PictureReset
     หมายเหตุ: ถ้าหากตัว รีโมทคอนโทรลของท่านมีปุ่ม Option ท่านสามารถทำการรีเซ็ต การตั้งค่าได้โดยการกดที่ปุ่ม Option บนตัว รีโมทคอนโทรล — Picture or Picture Mode — Reset
  • ทำการรีสตาร์ท ทีวี และตรวจเช็คดูว่าปัญหาดีขึ้นหรือไม่
   1. ปิดทีวี และถอดปลั๊กสายไฟ AC (สายไฟหลัก)ออก
   2. ถอดปลั๊กทิ้งไว้นาน 2 นาที
   3. เสียบปลั๊กสายไฟ AC (สายไฟหลัก) และเปิดทีวี เพื่อตรวจเช็คดูสถานะ
  • ถ้าหากทีวีเชื่อมต่ออยู่กับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ใช้งานได้และมีความเสถียร ให้ติดตั้งซอฟต์แวร์ของทีวีตัวล่าสุดเข้าไป ให้อ้างอิงกับ FAQ ต่อไปนี้
   วิธีดำเนินการอัปเดตซอฟต์แวร์
  • ถ้าหากขั้นตอนข้างต้นไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาให้ ตัวเครื่องอาจจะจำเป็นต้องส่งเข้ารับ การบริการ การซ่อมและการรับประกัน


  ในกรณีที่ไม่มีปัญหาในหน้าจอเมนูนั้น
  อาจจะมีปัญหากับการตั้งค่าของทีวีสัญญาณที่ส่งออกอากาศมา กล่องรับสัญญาณเคเบิล/ดาวเทียม IPTV หรือ อุปกรณ์อื่น เช่น เครื่องเล่น DVD
  ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อทำการแก้ปัญหา:
  หมายเหตุ: ถ้าหากท่านพบกับปัญหาต่าง ๆเมื่อเชื่อมต่อทีวีและอุปกรณ์ Audio/Video ผ่านทางสายอนาล็อก (สายคอมโปสิต หรือสายคอมโปเนนท์) หรือสาย HDMI ให้ตรวจเช็คกับส่วนต่อไปนี้ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะทำในขั้นตอนด้านล่าง: ปัญหาเรื่องหน้าจอ (เป็นเส้น/เบลอ/มีสีแปลก ๆ) จากอุปกรณ์ Audio/Video

  • ถ้าหากทีวีของท่านมีฟังก์ชันรีเซ็ตสำหรับการตั้งค่าภาพ ให้ทำตามคำสั่งด้านล่าง เพื่อทำการรีเซ็ตการตั้งค่า
   1. กดที่ปุ่ม HOME หรือ MENU บนตัว รีโมทคอนโทรล
   2. ขั้นตอนต่อไปจะขึ้นอยู่กับเมนูตัวเลือกในทีวีของท่าน:
    • เลือกที่  Settings - Display & Sound Picture & Display หรือ DisplayPicture หรือ Picture adjustments - Advanced settings - Reset
    • เลือกที่ Settings — DisplayPictureReset
    • เลือกที่ SettingsSystem Settings — PictureReset
     หมายเหตุ: ถ้าหากตัว รีโมทคอนโทรลของท่านมีปุ่ม Option ท่านสามารถทำการรีเซ็ต การตั้งค่าได้โดยการกดที่ปุ่ม Option บนตัว รีโมทคอนโทรล — Picture or Picture Mode — Reset
  • ตรวจเช็คดูว่าสายเคเบิล มีการเชื่อมต่อกับทีวี และอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ และต้องมั่นใจว่าไม่มีการหลุดหลวม
  • ใช้สายเคเบิลสำรองทำการเปลี่ยนสายที่ใช้อยู่ และดูว่าสถานการณ์ดีขึ้นหรือไม่
  • ใช้ช่องเสียบอินพุตอันอื่นของทีวี
   1. เชื่อมต่ออุปกรณ์ของท่านเข้ากับ ช่องเสียบอินพุตอันอื่นของทีวีของท่าน
   2. บนตัว รีโมทคอนโทรลของทีวีที่จัดมาให้ กดที่ปุ่ม อินพุตเพื่อทำการสลับ อินพุตที่สอดคล้องกับ อุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่และตรวจเช็คดูว่าสถานการณ์ดีขึ้นหรือไม่
  • เชื่อมต่อ อุปกรณ์ A/V ตัวอื่นเข้ากับทีวีของท่านโดยใช้ ช่องเสียบ อินพุตเดิมเพื่อตรวจเช็คดูว่า อุปกรณ์ A/V ที่เชื่อมต่ออยู่นั้นมีปัญหาหรือไม่
  • ถ้าหากมีการใช้เสาอากาศ สัญญาณที่ส่งออกอากาศจะมีการสะท้อนกับภูเขา หรืออาคารสูงแวดล้อมที่อยู่ใกล้เคียง อาจจะทำให้เกิดภาพซ้อนได้
   แนะนำให้ทำการปรับทิศทางของเสาอากาศและตำแหน่งที่ติดตั้ง
  • ปิดอุปกรณ์ที่ทำงานด้วยไฟฟ้า หรือแบตเตอรี่ ที่อาจจะสร้างความถี่วิทยุ (RF) รบกวนได้
  • การรีเซ็ตทีวีของท่านให้กลับไปเป็นค่าเริ่มต้นที่มาจากโรงงาน
   สำหรับ Android TV: วิธีการรีเซ็ต Android TV ให้กลับไปเป็นค่าจากโรงงาน
   สำหรับทีวีอื่นที่ไม่ใช่ Android TV: วิธีการรีเซ็ตเครื่องรับโทรทัศน์ให้กลับไปเป็นค่าการตั้งค่าเดิมจากโรงงาน

  (กลับไปด้านบน)
   


  จุดตรวจสอบเบื้องต้นในปัญหาเรื่องหน้าจอ (เป็นเส้น/เบลอ/มีสีแปลก ๆ) จากอุปกรณ์ Audio/Video

  ต่อไปนี้จะเป็นการแสดงโซลูชันให้ท่าน ถ้าหากท่านพบกับปัญหาเมื่อเชื่อมต่อทีวีและอุปกรณ์ Audio/Video สายอนาล็อก (สายคอมโปสิต หรือสายคอมโปเนนท์) หรือสาย HDMI

  1. ตรวจเช็คดูวิธีป้อนสัญญาณเข้าของทีวี ตามอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ด้วย
   ตรวจเช็คดูว่าทีวีและอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ด้วย (อุปกรณ์ Audio/Video เช่นเครื่องเล่น Blu-ray) มีการเปิดไว้แล้ว กดที่ปุ่ม Input บนตัวรีโมทคอนโทรลของทีวี จากนั้นสลับวิธีการป้อนสัญญาณอินพุตไปเป็นอินพุตที่สอดคล้องกับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ และตรวจเช็คดูว่ามีภาพแสดงออกมาบนหน้าจอหรือไม่
  2. ตรวจเช็คดูว่าสายนั้นมีการเชื่อมต่อกับทีวีและอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ด้วยอย่างแน่นหนาดีแล้ว
   อาจจะมีกรณีที่สัญญาณ Audio/video นั้นไม่ได้ออกมาจากทีวีอย่างถูกต้อง และอุปกรณ์ A/V นั้นมีการหลุดของสายจากขั้วต่อ
  3. ถ้าหากท่านมีสายสำรอง ให้่ตรวจเช็คดูว่าสายที่ใช้เชื่อมต่อนั้นมีปัญหาหรือไม่
   ให้เปลี่ยนกับสายที่ใช้ในปัจจุบัน และตรวจเช็คดูว่าสถานะการณ์ดีขึ้นหรือไม่
  4. เชื่อมต่อกับขั้วอินพุตอื่นของทีวี และตรวจเช็คดูว่าขั้วอินพุตนั้นของทีวีทำให้เกิดปัญหานี้หรือไม่
   เชื่อมต่อสายเข้ากับขั้วอินพุตอื่นของทีวี ตัวอย่าง: สายปัจจุบันเชื่อมต่อเข้ากับขั้วอินพุต component 1 → เชื่อมต่อสายนั้นเข้ากับขั้วอินพุต component 2 แทน กดปุ่ม Input บนตัวรีโมทคอนโทรลของทีวี จากนั้นสลับวิธีการรับสัญญาณอินพุตไปเป็นอินพุตที่ตรงกับขั้วอินพุตที่ท่านเชื่อมต่อในขั้นตอนที่ 1 และตรวจเช็คดูว่ามีภาพแสดงออกมาบนหน้าจอทีวีหรือไม่
  5. เชื่อมต่ออุปกรณ์ A/V อันอื่นเข้ากับทีวี และตรวจเช็คดูว่าอุปกรณ์ A/V ที่เชื่อมต่ออยู่นั้นทำให้เกิดปัญหานี้หรือไม่
   ถ้าหากท่านมีอุปกรณ์ A/V อันอื่น ให้เชื่อมต่อเข้ากับขั้วอินพุตเดียวกันนี้ของทีวี เช่นเดียวกับอุปกรณ์ A/V ตัวเดิม จากนั้นตรวจเช็คดูว่ามีภาพปรากฎบนหน้าจอทีวีหรือไม่

  (กลับไปด้านบน)


  ปัญหาของหน้าจออื่น ๆ

  1. ถ้าหากทีวีเชื่อมต่ออยู่กับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ใช้งานได้และมีความเสถียร ให้ติดตั้งซอฟต์แวร์ของทีวีตัวล่าสุดเข้าไป ให้อ้างอิงกับ FAQ ต่อไปนี้
   วิธีดำเนินการอัปเดตซอฟต์แวร์
  2. ทำความสะอาดหน้าจอทีวี ให้อ้างอิงกับ FAQ ต่อไปนี้
   วิธีการดูแลรักษา LCD TV
  3. ถ้าหากขั้นตอนข้างต้นไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาให้ ตัวเครื่องอาจจะจำเป็นต้องส่งเข้ารับ การบริการ การซ่อมและการรับประกัน

  (กลับไปด้านบน)