หมายเลข ID หัวข้อ : 00292327 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 01/08/2023พิมพ์

[วิดีโอ] วิธีการใช้ Google Assistant

    รับชมวิดีโอนี้เพื่อศึกษาวิธีการใช้ Google Assistant ใน Google / Android TV ของท่าน


    Tip: Tìm hiểu cách bật hoặc tắt phụ đề khi xem video trên Internet từ YouTube

    Google Assistant รองรับภาษาอะไรได้บ้าง?

    อ้างอิงกับหัวข้อต่อไปนี้:
    ประเทศ/ภูมิภาค/ภาษาที่รองรับได้