หมายเลข ID หัวข้อ : 00262020 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 26/09/2023พิมพ์

ปัญหาการเข้า Apple TV หรือไม่สามารถจับคู่อุปกรณ์ Apple เข้ากับทีวีของฉัน โดยใช้แอป AirPlay ของ HomeKit

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือระบบปฏิบัติการที่ระบุเท่านั้น ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้ของบทความนี้

  ถ้าหากท่านเคยมีปัญหาการเข้าหรือเชื่อมต่อ Apple TV เมื่อจับคู่ อุปกรณ์ Apple โดยใช้แอป AirPlay ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อแก้ปัญหา:

  1. เริ่มการทำงานใหม่ให้กับอุปกรณ์ Apple ของท่าน
  2. ถ้าต้องการใช้แอป Apple TV, AirPlay, และ HomeKit, ท่านจะต้องเปิด บริการ Sony Smart TV จาก นโยบายความเป็นส่วนตัวของทีวี BRAVIA (BRAVIA TV Privacy Policy) กรุณาทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้
   1. บนตัวใช้รีโมททีวีที่จัดมาให้ กดที่ปุ่ม ช่วยเหลือ (Help)
   2. ไปที่ สถานะและวิเคราะห์ (Status & Diagnostics) และจากนั้นเลือกที่ การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว (Privacy settings)
   3. ในหน้าจอ นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) กรุณาอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวนั้น ถ้าท่านเห็นด้วย กรุณาเลื่อนลงด้านล่างสุดของนโยบาย และจากนั้นตอบตกลง อย่างน้อยกับ บริการ Sony Smart TV หรือเลือกที่ตัวเลือก ตกลงทั้งหมด (Agree all) ถ้าท่านต้องการ
   4. บนตัวรีโมทคอนโทรลของทีวี กดที่ปุ่ม อินพุต (Input) และจากนั้นเลือกที่ AirPlay จากการเลือกอินพุต เพื่อแสดงเมนู AirPlay

  *Apple, iPhone, iPad, iPod touch, Apple TV, Mac, AirPlay และ HomeKit เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Apple Inc. ที่จดทะเบียนไว้ใน U.S. และประเทศและภูมิภาคอื่น ๆ