หมายเลข ID หัวข้อ : 00244508 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 17/07/2023พิมพ์

[วีดีโอ] การแก้ปัญหาข้อความ "No Signal..." ในทีวี Sony

    วีดีโอบทช่วยสอนนี้ จะช่วยท่านหาสาเหตุที่เป็นไปได้ และวิธีการแก้ปัญหาเมื่อท่านพบกับข้อความ "ไม่มีสัญญาณ (No Signal)”


    Tip: Tìm hiểu cách bật hoặc tắt phụ đề khi xem video trên Internet từ YouTube