หมายเลข ID หัวข้อ : 00244504 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 17/07/2023พิมพ์

[วีดีโอ] มีเส้นหรือแถบแสดงบนหน้าจอของทีวี Sony

    เรียนรู้วิธีการแก้ไขทีวีของท่าน เมื่อพบว่ามีเส้นทางแนวนอนหรือแนวตั้งในหน้าจอ

    วีดีโอที่เกี่ยวข้อง: จะทำการรีเซ็ตพาวเวอร์ (Power Reset) ในทีวี Sony ได้อย่างไร?


    Tip: Tìm hiểu cách bật hoặc tắt phụ đề khi xem video trên Internet từ YouTube