หมายเลข ID หัวข้อ : 00242523 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 13/03/2024พิมพ์

Apple AirPlay: การแสดงเนื้อหาจากอุปกรณ์ Apple ใน Google TV™ หรือ Android TV™

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฏิบัติการที่ระบุเท่านั้น กรุณาตรวจดูที่ ผลิตภัณฑ์และหมวดหมู่ที่ใช้ได้ สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ

  กรุณาใช้ AirPlay ทำการสะท้อนหน้าจอหรือสตรีมเนื้อหาจากอุปกรณ์ Apple ของท่าน เช่น iPhone หรือ iPad ไปให้กับทีวีของท่าน ทีวีนี้รองรับ AirPlay 2 ได้

  ก่อนที่ท่านจะเริ่ม

  • ท่านจะต้องเชื่อมต่อทีวีเข้ากับอินเทอร์เน็ตเพื่อที่จะใช้ AirPlay
  • ขึ้นอยู่กับรุ่นของเครื่อง อาจจะจำเป็นต้องมีการอัปเดตซอฟต์แวร์ทีวี เพื่อที่จะให้สามารถใช้ AirPlay ได้ สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ กรุณาอ้างอิงกับหัวข้อ ทีวีของฉันรองรับ Apple AirPlay 2 และ HomeKit ได้หรือไม่?
  • การใช้งานอุปกรณ์ Apple จะแตกต่างกันไปตามเวอร์ชันของ OS

  วิธีการแสดงเนื้อหาหรือหน้าจอ

  1. กรุณาตรวจสอบให้มั่นใจว่าอุปกรณ์ Apple ของท่านเชื่อมต่อกับเครือข่ายเดียวกันกับของทีวี
  2. การใช้งานอุปกรณ์ Apple เพื่อให้แสดงเนื้อหาบนทีวี:
   • วิดีโอ (Video): เริ่มทำการเล่นในอุปกรณ์ Apple จากนั้นแตะที่ (AirPlay Video)
   • ภาพถ่าย (Photos): เริ่มทำการเล่นภาพถ่ายบนอุปกรณ์ Apple จากนั้นแตะที่ (แชร์ (Share))
   • เพลง (Music): เริ่มทำการเล่นในอุปกรณ์ Apple จากนั้นแตะที่ (AirPlay Audio)
   • หน้าจอทั้งหมดของอุปกรณ์มือถือ: เปิดศูนย์ควบคุม (Control center) บนอุปกรณ์ Apple จากนั้นแตะที่ (การสะท้อนหน้าจอ (Mirroring))
   หมายเหตุ: ในบางอุปกรณ์ ท่านอาจจะต้องแตะที่ไอคอนอื่นก่อน
  3. เลือกที่ AirPlay ในอุปกรณ์ Apple และเลือกทีวีเพื่อใช้กับ AirPlay

  หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลละเอียด กรุณาอ้างอิงกับเว็บไซต์ต่อไปนี้:

  การแก้ปัญหา

  1. กรุณาตรวจสอบให้มั่นใจว่าการตั้งค่า AirPlay มีการเปิดไว้แล้ว:
   1. บนรีโมทคอนโทรลทีวี กดที่ปุ่ม (เลือกอินพุต (Input select)) และจากนั้นเลือกที่ (AirPlay)
   2. เลือกที่ การตั้งค่า AirPlay & HomeKit และเปิด AirPlay ขึ้นมา
  2. กรุณาอัปเดตทีวีและอุปกรณ์ Apple ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุด
   หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ บนทีวี กรุณาอ้างอิงกับหัวข้อ วิธีทำการอัปเดตซอฟต์แวร์
  3. เริ่มการทำงานใหม่ให้กับทีวีและอุปกรณ์ Apple
   หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียดบนทีวี กรุณาอ้างอิงกับหัวข้อ จะเริ่มการทำงานใหม่ (รีเซ็ต) Google TV หรือ Android TV ได้อย่างไร?
  4. ถ้าหากปัญหายังคงไม่ได้รับการแก้ไข กรุณาอ้างอิงกับหัวข้อ ปัญหาการเข้าใช้งาน Apple TV หรือไม่สามารถจับคู่อุปกรณ์ Apple กับทีวีของฉันโดยใช้แอป AirPlay ของ HomeKit ได้

  หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลละเอียด กรุณาอ้างอิงกับเว็บไซต์ต่อไปนี้: ถ้าหาก AirPlay หรือการสะท้อนหน้าจอ ไม่ทำงานในอุปกรณ์ของท่าน (ลิงก์ไปยังเว็บไซต์ภายนอก)

  ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

  • ทีวีนี้รองรับ Apple HomeKit ได้ ท่านสามารถจะควบคุมทีวีด้วยอุปกรณ์ Apple ได้โดยการกดที่ปุ่ม อินพุต (Input) หรือ (เลือกอินพุต (Input select)) บนรีโมทคอนโทรล เลือกที่ (AirPlay) และจากนั้นทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อตั้งค่า Apple HomeKit
   หมายเหตุ: การใช้งานที่มีจะแตกต่างกันไปตามเวอร์ชันของแอปและซอฟต์แวร์
  • ถ้าหากท่านเปิดใช้งาน เริ่มการทำงานจากระยะไกล (Remote start) ท่านสามารถเปิดทีวีด้วยอุปกรณ์ Apple ได้:
   1. บนรีโมทคอนโทรลกดที่ปุ่ม การตั้งค่าด่วน (Quick settings) (ประแจ หรือ เฟือง) หรือ เมนูการดำเนินงาน (Action menu)
   2. เลือกที่ การตั้งค่า (Settings)
   3. เลือกที่ เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต (Network & Internet)
   4. เลือกที่ เริ่มการทำงานจากระยะไกล (Remote start)

  iPhone, iPad, Mac, AirPlay และ HomeKit เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc., ที่จดทะเบียนไว้ใน U.S. และประเทศหรือภูมิภาคอื่น ๆ